30 procent van het zorgpersoneel in Nederland zoekt nieuwe baan

Anke Valent

Nu de kansen op de arbeidsmarkt groter worden, voelen ook medewerkers in de zorg zich zekerder van hun zaak. Ze durven weer te solliciteren: 29,7% van het zorgpersoneel zegt op zoek te zijn naar een andere baan.

Advies voor werkgevers: stop met werven, begin met motiveren!

Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Tevredenheidsindex® gebaseerd op uitspraken van 175.000 medewerkers over hun werkbeleving.

Tevredenheid omgekeerd evenredig met vertrekintentie

“De vertrekintentie van medewerkers in de zorg hangt zeer sterk samen met hun arbeidssatisfactie”, zegt Marc Sijtstra, directeur van Effectory. “Van de zeer ontevreden werknemers onderneemt maar liefst 66,0% actie om werk buiten de eigen zorginstelling te vinden.” In onderstaande staafdiagram is te zien in welke mate de algemene tevredenheid over het werk van invloed is op de vertrekintentie van zorgpersoneel.

Investeren in medewerkers heeft zin

“Tevreden medewerkers blijven graag waar ze zitten”, benadrukt Sijtstra. Met andere woorden: om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat een organisatie alles doet wat in haar vermogen ligt om medewerkers met plezier naar het werk te laten gaan.

“De werkzaamheden zelf zijn één van de belangrijkste tevredenheidsbepalers voor medewerkers”, zegt Sijtstra. Daarnaast vormen persoonlijke ontwikkeling, en passen bij de organisatie belangrijke tevredenheidsbepalers. Op dit gebied zijn volgens Sijtstra een aantal belangrijke voordelen te behalen, zoals uitdaging creëren in de werkzaamheden en het helder communiceren van opleidingsmogelijkheden.