Alleen tech én touch employee feedback zorgt voor echte impact

Charly Landman

Het aantrekken en behouden van goed personeel is voor veel bedrijven een probleem; we zijn van een werkgevers- naar een werknemersmarkt geschoven. Weten wat er leeft onder medewerkers is belangrijker dan ooit. Tech-startups met employee feedback-apps schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond.

Alleen tech én touch employee feedback zorgt voor echte impact

Veel van hen focussen echter vooral op de technologie, zonder aandacht voor de ‘touch’. En dat gaat ten koste van het resultaat, zowel voor de startups zelfs als de bedrijven die hun diensten gebruiken. Voor bedrijven is het een nobel streven om medewerkers in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten. Daar is immers de organisatie zelf evenals haar medewerkers bij gebaat.

Een belangrijk middel hierbij is het checken hoe medewerkers in hun vel zitten en te meten hoe bevlogen en betrokken ze zijn. Op basis van deze informatie wordt personeelsbeleid gemaakt om ervoor te zorgen dat medewerkers hun potentieel ook daadwerkelijk benutten. Feedback van medewerkers is dus een zeer belangrijke graadmeter en die kun je door middel van apps en vragenlijsten verzamelen. Maar zoals bekend, is enkel het beschikbaar stellen van een app geen garantie voor succes. Integendeel zelfs.

Pure SaaS – low impact

Het ophalen van feedback van medewerkers wordt door nieuwe tech-spelers in het veld primair met allerlei apps en tools gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst die direct als pop-up op je telefoon verschijnt als je uit een meeting komt met de vraag: “Hoe vond je deze meeting?” Dat is één keer leuk, maar na een aantal van dit soort vragen krijgen medewerkers er al snel tabak van. En wat te denken van een stemknop bij uitloggen of bij de uitgang met de vraag: “Hoe vond je je dag?” Ook dat vinden medewerkers na een paar keer irritant. Ze worden dagelijks al overspoeld met online tools, apps en vragenlijstjes om in te vullen.

Naast deze tool-moeheid onder medewerkers werkt de instrumentele, technische aanpak van het ophalen van feedback uit de organisatie ook niet, omdat app-bouwers per definitie uitgaan van een perfecte organisatie. Een organisatie waarbij de algemeen directeur en de managers precies weten wat ze van medewerkers willen weten en aan welke knoppen ze moeten draaien om hun bevlogenheid en betrokkenheid te verbeteren. Een organisatie waarin iedereen graag mee wil werken aan onderzoek en nieuwsgierig is naar de resultaten. Managers die precies weten hoe ze de resultaten bespreekbaar moeten maken et cetera.

De realiteit is echter weerbarstiger. Zo zijn managers vaak bang voor de feedback van medewerkers. Resultaten worden vaak onder het tapijt geschoven of weggewuifd, omdat men niet kan of wil veranderen. En dit is weer demotiverend voor medewerkers die er werken.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Verder schort het vaak aan hulpmiddelen die ervoor te zorgen dat de feedback echt wordt ingebed in de organisatie, zodat die tot serieuze impact leidt. Veel tech-bedrijven bestaan uit een groot development-team en een marketing/sales-afdeling. Ze bedienen de klanten volgens een SaaS-model (Software as a Service) en nemen eventueel nog een customer succes manager aan als dit model te karig blijkt.

Ze hebben dus niet echt ruimte om ook aandacht te besteden aan de touch-kant van employee feedback: het begeleiden van directie, HR en middenmanagement om met de resultaten aan de slag te gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun producten weinig tot geen impact hebben op de uiteindelijke werkbeleving van medewerkers. Sterker nog, het vertrouwen dat de organisatie goed met feedback omgaat kan hierdoor dalen.

Tech én touch

Voor organisaties die de bevlogenheid van hun medewerkers van bijvoorbeeld een 5,4 naar een 7,4 willen krijgen, is een verandertraject noodzakelijk. Dat wil echter niet zeggen dat je alle medewerkers continu moet lastigvallen met allerlei verschillende tools en een eindeloze stroom vragenlijsten om informatie op te halen. Je wilt eigenlijk zo min mogelijk, niet te vaak en zo laagdrempelig mogelijk vragen stellen. Dat kan heel goed met een app en gamificatie, alleen is het belangrijk de focus te houden op de uiteindelijke impact.

Door een goed feedback-landscape op te zetten voor klanten, kun je de juiste medewerkers, op de juiste momenten, de juiste vragen stellen die de organisatie echt vooruithelpen. Medewerkers voelen zich dan gehoord in plaats van ‘geprocessed’. Het is een kunstvorm om dit te doen zonder medewerkers te ergeren of zonder dat de resultaten van de feedback vervolgens in de prullenbak verdwijnen.

Dit doe je bijvoorbeeld met een aanpak waarbij je na een eerste inventarisatie de organisatie opdeelt. Je gaat alle teams en organisatielagen langs om te kijken hoe goed ze het doen. Aan de succesvolle teams geef je het advies; vier je successen. Aan de middelmatige teams geef je de resultaten en advies op welke deelgebieden ze zich kunnen verbeteren en alleen bij de teams waar het niet goed gaat ga je gericht interveniëren. Hier zijn immers de grootste verbeteringen te behalen.

Zorg ten slotte dat de feedback die je verzamelt op centraal niveau ook echt wordt gebruikt voor het implementeren van verbeteringen. En communiceer die verbeteringen, waarbij je ze koppelt aan de feedback die je ontvangen hebt. Zorg er zo voor dat je organisatie als geheel naar de 7,4 getild wordt. Focus dus niet alleen op tech, maar ook op de touch! Die werkwijze is veel effectiever en leidt tot échte impact.

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu