Als winnaar uit de crisis - een utopie?

Annette Capelle

We bevinden ons momenteel in een turbulente markt. Tegengestelde geluiden volgen elkaar op: is de crisis voorbij, zitten we er middenin of staat er een nieuwe crisis voor de deur? Voor organisaties blijft het voorlopig nog een onzekere tijd. Waar gaat de markt heen en welke invloed heeft de markt op organisaties? Aan de huidige marktsituatie kunt u weinig veranderen. Maar er zijn wel andere aspecten die u kunt beïnvloeden om te zorgen dat uw organisatie als winnaar uit de crisis komt!

Kosten verlagen

Dit is het moment om uw kostenstructuur onder de loep te nemen. Wordt er efficiënt en effectief gewerkt binnen uw organisatie? Worden er overbodige kosten gemaakt voor zaken die op korte of lange termijn niets opleveren? Succesvolle organisaties onderscheiden zich doordat hun interne organisatie op orde is. Alle afdelingen weten wat er van elkaar verwacht wordt, zodat ze elkaar de bal toespelen in plaats van tegenwerken. Het is daarom van belang dat de interne samenwerking geoptimaliseerd wordt, zodat er efficiënt gewerkt kan worden en geen overbodige kosten gemaakt worden.

Efficiënt, effectief én klantgericht

Een intern klantenonderzoek helpt uw organisatie dit doel nastreven. Dit onderzoek brengt in kaart hoe afdelingen met elkaar samenwerken, waar inefficiëntie zit en of alle afdelingen bijdragen aan de doelen van uw organisatie. Met de uitkomsten van gedegen intern klantenonderzoek brengt u de onderlinge samenhang van uw organisatie in kaart. Op basis hiervan kunt u zowel de effectiviteit, efficiëntie als klantgerichtheid verbeteren.

Omzet verhogen

Enerzijds kunt u kosten verlagen om een beter rendement te behalen. Anderzijds kunt u de omzet verhogen door de focus op uw bestaande klanten te leggen. De relatie met uw klanten is in deze tijden van groot belang. Blijven uw klanten u trouw in deze markt, hoe is hun situatie en wat kunt u voor toekomstige omzet verwachten? De mate van loyaliteit heeft invloed op de financiële prestaties van uw organisatie. Scherp klantinzicht helpt u hierbij.

Focus op bestaande klanten

Organisaties die hun klanten kennen en direct hierop inspelen, presteren beter. Wilt u de loyaliteit stimuleren? Continu de klantbeleving volgen? Uw imago toetsen of nieuwe verkoopkansen ontdekken? Met het klantenonderzoek van Effectory krijgt u specifieke en gerichte klantenkennis in handen die daadwerkelijk helpt uw doelen te bereiken. Het klantenonderzoek helpt u om voortdurend in contact te staan met uw klanten, zodat u en uw medewerkers direct kunnen inspelen op hun ervaringen en wensen. Door continu te polsen hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren en wat uw klanten willen, ontvangt u essentiële verbeterinformatie die uw omzet doet verhogen.

Uw organisatiesucces beïnvloeden

Het is nu de juiste tijd om te laten zien dat uw organisatie crisis-proof is. Door enerzijds uw kosten te verlagen door de efficiëntie en effectiviteit te verhogen en anderzijds meer uit uw bestaande klanten te halen, beïnvloedt u de aspecten die u kunt beïnvloeden.

Door enerzijds uw kosten te verlagen door de efficiëntie en effectiviteit te verhogen en anderzijds meer uit uw bestaande klanten te halen, beïnvloedt u de aspecten die u kunt beïnvloeden.

Bent u op zoek naar goede stuurinformatie van binnenuit? Met het intern klantenonderzoek en klantenonderzoek van Effectory krijgt u belangrijke stuurinformatie van uit uw organisatie, informatie op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden.