Beste Werkgevers 2012 bekend

Lysan Pot

Wie is de Beste werkgever 2012? Op dinsdagmiddag 9 oktober hebben Effectory en VNU Vacature Media de winnaars van de Beste Werkgevers Awards 2012 bekend gemaakt in Amsterdam. Stichting Buurtzorg Nederland (categorie meer dan 1000 medewerkers) en Geas Energiewacht (minder dan 1000 medewerkers) scoorden het hoogst op algemene tevredenheid en mogen zich een jaar lang Beste Werkgever van 2012 noemen. Ordina en Fox-IT vielen in de prijzen in de categorie ‘Grootste stijger in algemene tevredenheid’.

 

Beste Werkgeversonderzoek 2012

Deze resultaten blijken uit het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory en VNU Vacature Media. Het onderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd door Effectory om een objectief oordeel te kunnen vellen over goed werkgeverschap in Nederland. Aan het onderzoek hebben 269 organisaties deelgenomen. De positie die organisaties op de ranglijst krijgen is gebaseerd op de algemene tevredenheid van de eigen medewerkers. De respondenten in het Beste Werkgeversonderzoek zijn ondervraagd over hun werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevenden, beloning en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het geheim van goed werkgeverschap

Uit het onderzoek blijkt dat de Beste Werkgevers stuk voor stuk bevlogen en betrokken organisaties zijn met hart voor hun vak én de omgeving. Guido Heezen, directeur van Effectory en HR trendwatcher, licht dit toe: “Organisaties die een goed antwoord hebben op de vraag: ‘Wat is onze toegevoegde waarde aan de maatschappij?’ hebben vandaag de dag een streepje voor. Aan authenticiteit en duurzaamheid wordt namelijk steeds meer waarde gehecht. Er is een grote aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers en klanten, terwijl bestaande medewerkers extra betrokken en bevlogen zijn. Samen gaan voor een goede zaak. Dát is het geheim van goed werkgeverschap.”

Scores winnaars Beste Werkgevers 2012

De algemene tevredenheid van de medewerkers over de organisatie bepaalt de Beste Werkgeversscore van een werkgever. Stichting Buurtzorg Nederland behaalde in de categorie meer dan 1000 medewerkers een 9,0 voor algemene tevredenheid, Geas Energiewacht behaalde in de categorie minder dan 1000 medewerkers een 8,9. Uitzonderlijk hoge scores, het Nederlandse gemiddelde ligt op een 7,5, ongeveer anderhalf punt lager.

Reacties van de winnaars

Hoe zorgen de winnaars voor betrokken en bevlogen medewerkers? Voor welke goede zaak staan zij? Jos de Blok, oprichter van Stichting Buurtzorg Nederland, vertelt: “Wij zijn een thuiszorgorganisatie, iemand helpen met zijn gezondheid geeft onze mensen voldoening. Dat is wat wij mogelijk maken. Onze medewerkers worden uit de wind gehouden als het gaat om administratieve lasten en andere randzaken. Een verademing in onze vaak logge zorgsector. Professionals kunnen zich focussen op de patiënt. Zij hebben de vrijheid om hun patiënten op hun manier te behandelen en zitten niet vast aan protocollen. Nieuwe werknemers zeggen weleens dat ze hun baan hebben teruggekregen: ze kunnen mensen weer helpen.”

Ook Frank van Hunsel, directeur van Geas Energiewacht, vertelt waarom hij denkt dat zijn medewerkers zo bevlogen en betrokken zijn: “Energie is ons product. Onze monteurs weten daar het meeste van en zijn daarom het allerbelangrijkst. Wij als top moeten hen zo goed mogelijk faciliteren. Het management krijgt bij ons daarom geen bonus, maar de monteurs wel. Samen werken we aan de belangrijkste kernwaarde van ons bedrijf: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet met ingewikkelde theorieën, maar met kleine, concrete acties waarin iedereen zich herkent.”

Grootste stijgers

Naast de twee absolute winnaars zijn ook de grootste stijgers bekend gemaakt: organisaties waarvan de algemene tevredenheid opvallend is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De algemene tevredenheid van grootste stijger Ordina (categorie meer dan 1000 medewerkers) nam toe met een half punt naar een 6,2. De score van Fox-IT (categorie minder dan 1000 medewerkers) zat eveneens fors in de lift, deze is toegenomen met 1,3 punt naar een 8,3. Een uitstekende prestatie.

Beste Werkgevers magazine 2012

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Beste Werkgevers magazine 2012. In dit magazine is te zien wie de honderd Beste Werkgevers van 2012 zijn, op welke onderwerpen deze organisaties goed scoren en misschien wel het belangrijkste: waarom hun medewerkers hen een aantrekkelijke werkgever vinden. Heeft u interesse in het Beste Werkgevers magazine? Neemt u dan contact op met Effectory via 020-3050102 en ontvang een gratis exemplaar. U kunt de complete lijst van de honderd Beste Werkgevers en het digitale magazine ook vinden op de website www.beste-werkgevers.nl.