Wat is productiviteit?

Effectory

In een concurrerende markt is productiviteit een belangrijke succesfactor voor uw organisatie. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van u en uw medewerkers.

Iedereen moet productief willen én kunnen zijn. Bezig met de juiste taken en prioriteiten, op de slimst mogelijke manier. Om zo gericht te werken aan de organisatiedoelen en zoveel mogelijk producten of diensten in een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen realiseren.

Productiviteit: Zorg voor energie en richting!

De productiviteitsscore geeft aan hoe de productiviteit binnen de organisatie beoordeeld wordt. Daarnaast krijgt u inzicht in de punten waar uw organisatie specifiek aan kan werken om de productiviteit te bevorderen. En zo uw prestaties en uw positie te verbeteren.

Meer dan productiviteit

Het medewerkersonderzoek van Effectory brengt niet alleen productiviteit in kaart, ook de medewerkerstevredenheid, de bevlogenheid, de vitaliteit, de betrokkenheid, de rolduidelijkheid, het leiderschap en de klantgerichtheid van uw medewerkers wordt in kaart gebracht.