Wat is leiderschap?

Effectory

Een organisatie zonder goed management is als een schip zonder kapitein: niet in staat om snel en soepel de gewenste eindbestemming te bereiken. Wat is leiderschap en hoe is het gesteld met de kwaliteit van leidinggeven in uw organisatie?

Een goed leider stelt door de juiste sturing te geven anderen in staat te presteren. Leiderschap kan per individu en per situatie verschillen. Sommige medewerkers hebben meer behoefte aan sturing dan anderen. Maar elke medewerker heeft behoefte aan een leider die duidelijkheid biedt over de functie, motiveert en goed communiceert. Om medewerkers zo tot groei en goede prestaties te inspireren.

De 7 Geheimen van Beste Werkgevers

Uw leiderschapsscore toont aan hoe uw leidinggevenden op deze punten scoren.

Juist omdat de specifieke leiding per type medewerker en team kan verschillen, hebben we voor uw organisatie specifiek verbanden gelegd tussen factoren die van invloed zijn op goed leiderschap. Deze punten geven aan waar binnen uw organisatie, op het gebied van leiderschap, behoefte aan is. Door te werken aan deze punten, kunt u het leiderschap binnen uw organisatie en per team verbeteren. Om zo meer te halen uit uw mensen.

Meer dan leiderschap

Het medewerkersonderzoek van Effectory brengt niet alleen leiderschap in kaart, ook de medewerkerstevredenheid, de bevlogenheid, de vitaliteit, de betrokkenheid, de rolduidelijkheid, de efficiëntie en de klantgerichtheid van uw medewerkers wordt in kaart gebracht.