Wat is vitaliteit?

Effectory

Vitale medewerkers zijn het fundament van een gezonde arbeidsorganisatie. Vitaliteit is van invloed op de mate van plezier en productiviteit in het werk.

Energie om te werken

Een medewerker die zich goed voelt heeft energie om te werken. Een medewerker die niet lekker in zijn vel zit verliest energie en heeft meer moeite om de drive te behouden om taken naar behoren uit te voeren. Het monitoren van vitaliteit is een belangrijk middel om het verzuim binnen uw organisatie tegen te gaan. Als medewerkers mentale of fysieke problemen hebben die niet opgemerkt worden, zijn zij eerder geneigd zich ziek te melden.

Uw score op vitaliteit in het medewerkersonderzoek van Effectory geeft aan hoe het gesteld is met de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers. De score wordt dus bepaald op basis van lichamelijk en psychisch welbevinden.

Meer dan vitaliteit

Het medewerkersonderzoek van Effectory brengt niet alleen vitaliteit in kaart, ook de medewerkerstevredenheid, de bevlogenheid, de betrokkenheid, de rolduidelijkheid, de efficiëntie, het leiderschap en de klantgerichtheid van uw medewerkers wordt in kaart gebracht.