Bevlogen medewerkers krijgen niet altijd de juiste ondersteuning

Veel organisaties voeren op reguliere basis medewerkersonderzoek uit. Waarom? Om de organisatie naar een hoger niveau te tillen dankzij de feedback van medewerkers. Wie anders kunnen het best aangeven wat er beter, anders en sneller kan. Belangrijke thema’s die in het medewerkersonderzoek naar voren komen zijn werkplezier, binding en bevlogenheid. Deze thema’s laten zien hoe de medewerkers in hun vel zitten en hoe commited zij zijn. Maar.. Wat niet veel werkgevers zich realiseren, is dat er een minstens zo belangrijk aspect in kaart moet worden gebracht: Namelijk de mate waarin medewerkers hun werk goed kúnnen doen.

Bevlogen medewerkers krijgen niet altijd de juiste ondersteuning

Het belang van een goede ondersteuning

Om zo goed mogelijk te presteren, moeten de medewerkers optimaal worden ondersteund door de organisatie. Zo zijn er meerdere afdelingen die niet direct in contact staan met externe klanten, maar juist met interne klanten – de eigen medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan ICT, facilitaire zaken, finance en HR. Als deze dienstverlening niet goed verloopt kost dat de organisatie niet alleen veel geld, maar leidt het ook tot minder betrokkenheid en bevlogenheid onder de interne klanten.

Intern klantenonderzoek

Het intern klantenonderzoek van Effectory stelt de medewerker in staat om feedback te geven over de interne dienstverlening. Hoe denk men bijvoorbeeld over de service van de afdeling finance? En hoe is het gesteld met de deskundigheid van de ICT-afdeling? Verbeteringen die vervolgens naar voren komen hebben veelal betrekking op efficiëntie, productiviteit, communicatie en samenwerking. Hierdoor wordt gerichte verbeterinformatie voor zowel de directie als voor alle afzonderlijke afdelingen achterhaald. Door aan de slag te gaan met de resultaten van het onderzoek worden de interne klanten beter in staat gesteld hun capaciteiten optimaal te benutten.

Checklist

Om een organisatie naar een hoger niveau te tillen is zowel goed werknemerschap als goed werkgeverschap een vereiste. Neem als werkgever het initiatief:  

Vraag hier de gratis checklist aan voor een intern klantenonderzoek

De checklist bestaat uit handige tips en handvatten om een dergelijk onderzoek vorm te geven. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om verder in gesprek te gaan over het intern klantenonderzoek.