Bevlogenheid en betrokkenheid: Is er verschil tussen mannen en vrouwen?

Don Griffioen

Zijn mannen meer bevlogen in hun werk? Of vrouwen meer betrokken bij de organisatie? Dit zijn twee van de vele vragen waar we antwoord op hebben gezocht tijdens het schrijven van het trendrapport ‘De verborgen potentie van werkend Nederland’, dat in maart verschijnt.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld. Bent u geïnteresseerd?
Download hier uw exemplaar

Verschillen bevlogenheid en betrokkenheid miniem

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn miniem. Over het algemeen zijn mannen net iets meer bevlogen en betrokken en zijn er meer vrouwen die alleen bevlogen of alleen betrokken zijn.

Mannen scoren hoger maar vertrekken sneller

Wanneer je in de resultaten kijkt naar de cijfers dan ontstaat een zelfde soort beeld. De mannen scoren zowel op bevlogenheid als op betrokkenheid iets hoger. Opvallend is wel dat mannen, ondanks een iets hogere bevlogen- en betrokkenheid sneller de neiging hebben om de organisatie te verlaten.

Verborgen potentie

In het trendrapport gaan we verder op zoek naar het verborgen potentieel van werkend Nederland. Welke mooie dingen zien we op het gebied van goed werkgeverschap en goed werknemerschap, en waar ligt nog ruimte voor verbetering? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de bevlogenheid binnen verschillende sectoren? Of, wat is de rol van de directie op de beleving van medewerkers? Door te putten uit de grootste benchmark op het gebied van medewerkersbeleving in Nederland hopen wij u nieuwe inzichten aan te reiken om het verborgen potentieel in uw organisatie te ontdekken en aan te wenden.