Bevlogenheid in Retail: medicijn tegen de crisis

Renske de Wit

Bevlogenheid maakt sinds jaar en dag het verschil in de Retail branche. Bevlogen medewerkers zijn klantgerichter en efficiënter dan hun niet bevlogen collega’s. Bij grote organisaties is het moeilijker om bevlogenheid bij medewerkers te behouden. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de grotere complexiteit van bedrijfsprocessen. Door controlemechanismen hebben medewerkers minder ruimte en creatieve mogelijkheden om het verschil te maken. Juist nu het grootste deel van de Retail organisaties te maken heeft met teruglopende inkomsten is aandacht voor het behoud van bevlogenheid en eigen ondernemerschap noodzakelijk.

Bevlogenheid is gratis

Het is de moeite waard om bevlogenheid bij je medewerkers te stimuleren. Bevlogen medewerkers kosten immers evenveel als hun niet bevlogen collega’s. Dit terwijl ze voor uw organisatie veel meer toegevoegde waarde opleveren. Zij zijn degene die de kar trekken en ervoor zorgen dat de organisatie vooruit blijft gaan. In moeilijke tijden vergt dit nog meer energie omdat de verwachtingen vanuit de klant nog hoger zijn. Het hebben van genoeg bevlogen medewerkers is dus ook juist nu essentieel.

Vergoten van klantloyaliteit

Loyale klanten zijn bereid een hogere prijs te betalen en kopen meer. Loyaliteit zit voor een groot gedeelte in de toegevoegde waarde die de klant ervaart. Binnen een bedrijfscultuur waarin medewerkers de vrijheid voelen om hun ondernemerschap tot uiting te laten komen zal hier beter op ingespeeld kunnen worden. Wanneer medewerkers creatiever om kunnen gaan met klantvragen zal niet alleen bevlogenheid bij medewerkers maar ook de klantloyaliteit toenemen.

5 tips om bevlogenheid te stimuleren

Hierbij 5 tips om bevlogenheid in je organisatie te stimuleren:

  1. Verklein afstand tussen winkelvloer en directie: ga als directie de werkvloer op en ga het gesprek aan met je medewerkers. Zorg ervoor dat je écht betrokken bent bij je medewerkers.
  2. Social value: pas de richting van de organisatie aan op die manier dat je medewerkers worden geïnspireerd.
  3. Minder middelmanagement: leg de verantwoordelijkheid dieper in de organisatie.
  4. Informatie delen: zorg ervoor dat managers de juiste informatie delen met de medewerkers en dat de medewerkers de gelegenheid krijgen om dezelfde ervaring op te doen als de managers hebben.
  5. Sociale innovatie: kijk samen met je medewerkers naar de manier waarop dingen beter kunnen. Doe dit van onderuit de organisatie.