Breng de werkdruk binnen uw organisatie in balans

Charly Landman

Uit onderzoek van Effectory blijkt dat de gemiddelde werkdruk in Nederland toeneemt. Waar 68% van de medewerkers de druk in 2012 als goed beoordeelde, is dat in 2015 teruggelopen tot 63%. Organisaties doen er goed aan om deze daling zeer serieus te nemen, want de werkdruk heeft invloed op de moraal op de werkvloer, efficiëntie binnen teams en het ziekteverzuim.

Breng de werkdruk binnen je organisatie in balans

Relatie tussen werkdruk en efficiëntie

Medewerkers geven de efficiëntie van hun organisatie een steeds lager cijfer naarmate de werkdruk toeneemt. Beoordelen ze de werkdruk als goed, dan geven ze de efficiëntie een 6,8 (op een schaal van 10). Is de druk volgens medewerkers te hoog, dan daalt de efficiëntie naar een 5,8. In organisaties waar de werkdruk als veel te hoog wordt ervaren, geven medewerkers de efficiëntie slechts een 4,7.

Wat doet werkdruk met de bevlogenheid van medewerkers?

Risico’s van hoge werkdruk

Hoe hoger de werkdruk die medewerkers ervaren, hoe sterker ze het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen. Medewerkers die onder een te hoge werkdruk gebukt gaan, verliezen veel energie in hun werk en kunnen zelfs opgebrand raken. Een scenario dat elke werkgever natuurlijk wil voorkomen. 

Lage werkdruk is ook schadelijk

Als de werkdruk te laag is, levert dat uiteindelijk ook problemen op. De scherpte binnen de organisatie verdwijnt, mensen missen de uitdaging in hun baan en nemen onnodig lang de tijd voor taken zonder dat de kwaliteit verbetert. Beoordelen medewerkers de werkdruk als te laag, dan scoort de efficiëntie gemiddeld een 5,7. Vinden ze werkdruk veel te laag, dan daalt de efficiëntie zelfs tot een 5,3.

Vind de juiste balans

Het is dus heel erg belangrijk dat je de werkdruk samen met je medewerkers regelmatig analyseert. Zo verbeter je de efficiëntie en samenwerking en ontstaat er meer bevlogenheid in je organisatie. Bovendien is de kans groot dat het ziekteverzuim aanzienlijk afneemt.

Tips om een te hoge werkdruk te voorkomen 

  • Achterhaal de oorzaak van werkdruk; is er echt te weinig tijd/ te veel werk; is men niet voldoende geschoold of uitgerust (middelen/ apparatuur); is er sprake van een te zware verantwoordelijkheid/last; is er teveel onduidelijkheid/onzekerheid? Pas als de oorzaak bekend is kan er daadwerkelijk iets aan gedaan worden.
  • Help medewerkers bij het toepassen van goed timemanagement. Hiermee help je medewerkers om hun beschikbare tijd effectiever in te zetten.
  • Zorg voor de nodige ontspanning met elkaar! De boog kan niet altijd gespannen zijn dus maak ook bewust ruimte voor ontspanning tijdens werktijd wanneer het werk dit toelaat.
  • Zorg ervoor dat er binnen een team op elkaar gelet wordt, samen herken je de signalen van een te hoge werkdruk eerder dan wanneer alleen een leidinggevende hierop let. Maak afspraken met elkaar over hoe jullie hiermee omgaan.
  • Evalueer één keer per jaar zeer kritisch de manier van werken binnen een team, hiermee voorkom je dat je als team als vanzelfsprekend op dezelfde manier blijft werken terwijl de omstandigheden allang om iets anders vragen.