Wat doet werkdruk met de bevlogenheid van medewerkers? [video]

Annette Capelle

In het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015’ bekijken we wat de invloed is van werkdruk op bevlogenheid. Wat gebeurt er als medewerkers hun werkdruk als te hoog ervaren? Of juist als veel te laag?

Wat verstaan we onder werkdruk?

Werkdruk is de druk die je op je werkt ervaart. Onder deze druk verstaan we ‘het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren binnen een bepaalde tijdspanne’. Wanneer je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen, spreken we van een te hoge werkdruk.

Wat is werkstress en wat kun je er tegen doen?

Wat verstaan we onder bevlogenheid?

Bevlogen medewerkers zijn de juweeltjes van een organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter en klantgerichter op en levert hogere kwaliteit. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werkzaamheden, tonen ondernemerschap en zijn alert op verbetering. Bovendien hebben ze een grote bedrijfskundige meerwaarde, omdat ze even veel salaris ontvangen als niet-bevlogen medewerkers.

De cijfers op een rij

Met de toenemende werkdruk in Nederland is het goed om te kijken naar het effect van werkdruk op bepaalde belangrijke aspecten binnen organisaties. Eén daarvan is de bevlogenheid van medewerkers. In 2012 werd door 68% van de medewerkers de werkdruk als goed ervaren. In 2015 is dat gedaald naar 63%. Gemiddeld is 34% van de medewerkers in Nederland is bevlogen in het werk.

Effect werkdruk op bevlogenheid en betrokkenheid

Bron: Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015

De invloed van werkdruk op bevlogenheid

Als we een combinatie maken tussen werkdruk en bevlogenheid dan zien we het volgende: Bij een werkdruk die als goed ervaren wordt is een bovengemiddeld hoog percentage (40%) van de medewerkers bevlogen in zijn werk (37% bevlogen en betrokken medewerkers + 3% bevlogen medewerkers). Zodra de werkdruk omhoog gaat zien we dat de bevlogenheid daalt naar 29%. Bij een veel te hoge werkdruk, daalt het zelfs naar 20%. Hetzelfde zien we gebeuren bij een lage of veel te lage werkdruk. Daar schommelt het percentage bevlogen medewerkers tussen de 20% en 21%. Weinig productief bezig zijn, heeft dus net zoveel impact op een negatieve manier als een te hoge werkdruk.

Een gezonde werkdruk, niet te hoog en niet te laag, is dus essentieel voor bevlogen en energieke medewerkers binnen je organisatie.

Hoe kunnen organisatie duurzaam succesvol zijn?

Werkdruk en bevlogenheid in kaart

Het medewerkersonderzoek brengt alle belangrijke HR thema’s, waaronder bevlogenheid en werkdruk, glashelder in kaart. Je kunt dit meten per afdeling of team, zodat je na het onderzoek met de juiste mensen aan de slag kunt om hun bevlogenheid of werkdruk te verbeteren. Daarvan profiteert de organisatie als geheel. Als je kiest voor het medewerksonderzoek van Effectory, kun je bovendien rekenen op:

  • Inzicht in de oorzaken van een (eventuele) lage bevlogenheid. Per team ontvang je een overzicht van factoren waar aan gewerkt kan worden, punten die de bevlogenheid van deze betreffende medewerkers positief zullen beïnvloeden. Dit zijn duidelijke, concrete onderwerpen zoals de mate van eigen verantwoordelijkheid in het werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Ga je hierover in gesprek, dan raak je de juiste snaar.
  • De meest uitgebreide benchmark van Nederland. Je kunt de resultaten spiegelen aan soortgelijke organisaties en daardoor op waarde schatten. Effectory brengt je indien gewenst ook graag in contact met organisaties die succesvolle acties hebben ondernomen om de bevlogenheid in hun organisatie te verhogen. Zo kun je profiteren van hun expertise en ervaring.