Hoe kunnen organisaties duurzaam succesvol zijn?

Annette Capelle

Wat maakt een bedrijf duurzaam succesvol? Deze fascinerende vraag houdt veel organisaties dagelijks bezig. Zit succes in enthousiaste medewerkers, een origineel product, goede service of creatieve marketing? En als je succesvol bent, hoe houd je dat dan op de lange termijn in stand?

Inzichten van ruim 400.000 medewerkers

Door middel van onze onderzoeken hebben wij het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties een kijkje in de keuken te nemen en hen te adviseren uit naam van hun medewerkers. Dit blijft een bijzondere ervaring, waar wij elke dag net zoveel van leren als onze klanten! In 2014 hebben wij in totaal ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun werkbeleving. 

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport staat weergegeven hoe deze medewerkers hun werk ervaren. Hoe bevlogen zijn zij? Welk verbeterpotentieel zien zij voor hun werkgevers? Met behulp van hun inzichten geven we vanuit medewerkersperspectief antwoord op de vraag: hoe kunnen organisaties duurzaam succesvol zijn?

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015

verborgen-potentieel-2015Wat maakt een bedrijf duurzaam succesvol? Deze fascinerende vraag houdt veel organisaties dagelijks bezig. U leest hier alles over in het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015’. We hopen u hiermee te inspireren om een volgende stap te zetten naar duurzaam organisatiesucces.

Download het rapport gratis 

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2014

Duurzaam organisatiesucces

Wat is duurzaam organisatiesucces. Hoe komt succes op de lange termijn tot stand? Wat maakt dat organisaties eruit springen en bovengemiddeld presteren?  

Op basis van onze onderzoeksgegevens en adviesgesprekken met klanten kunnen we concluderen dat in duurzaam succesvolle organisaties een aantal belangen vaak goed met elkaar op één lijn liggen. Dit zijn het maatschappelijk belang, organisatiebelang en de individuele belangen van de medewerkers.

Drie belangen

Elke organisatie dient in de eerste plaats een maatschappelijk belang. Dit is het antwoord op de vraag: waarom bestaan wij, wat voegen we toe aan de maatschappij? Dit belang maakt je organisatie relevant voor de klanten die je bedient. Maar klanten bedienen is natuurlijk alleen mogelijk wanneer het organisatiebelang niet uit het oog wordt verloren. Kort gezegd: wanneer je organisatie financieel gezond is. Daarbij is het ook nog eens belangrijk de individuele belangen van je medewerkers niet uit het oog te verliezen. Zij willen lekker aan de slag, hun salaris verdienen en zich ontwikkelen.

Succesvolle organisaties zorgen ervoor dat hun werk in lijn ligt met het maatschappelijk belang dat ze dienen. Medewerkers dienen dan vanzelf het maatschappelijke belang wanneer zij aan het werk zijn. Zij letten hierbij op een gezonde financiële balans (het organisatiebelang) en het werkplezier van hun medewerkers (het individuele belang). De energie in een organisatie gaat stromen wanneer dit goed lukt en de drie belangen elkaar aanvullen.

Wat momenteel vaak gebeurt, is dat er teveel nadruk wordt gelegd op het organisatiebelang. Het bedrijfsresultaat en snelle winsten gaan boven alles en dit zorgt voor korte termijn denken. Organisaties ervaren een continue druk die ontwikkeling en verandering belemmert. De druk om ieder kwartaal weer goede cijfers op te leveren. Cijfers die – als het even kan – weer beter zijn dan de cijfers van het vorige kwartaal. Tijd om kritisch te kijken of zaken op de lange termijn goed en logisch geregeld zijn, is er daardoor niet. Dit stagneert op de lange termijn vooruitgang en groei.

Wilt u het verborgen potentieel binnen uw organisatie ontdekken?

Wij helpen u hier graag bij. Neem voor meer informatie en de mogelijkheden van Effectory contact op met ons voorlichtingsteam: 020 – 30 50 102 of via voorlichting@effectory.nl.

In balans

Het is daarom belangrijk om als organisatie actief te werken aan een gelijkwaardige balans in de drie belangen:

  • Het individuele belang van medewerkers: zijn zij gemotiveerd en gelukkig in hun werk?
  • Het organisatiebelang: wat kan een organisatie doen om op de lange termijn scherp en financieel gezond te blijven?
  • Het maatschappelijke belang: is duidelijk wat een organisatie als doel heeft en toevoegt aan de omgeving?

In het rapport kijken we terug op de medewerkerbeleving van het jaar 2014. Hoe hebben werkgevers gepresteerd vanuit medewerkersperspectief? Hoe staan medewerkers zelf in hun werk? En hoe is de uitgangspositie voor 2015? Daarna gaan we in op het verbeterpotentieel voor organisaties om de drie belangen in de juiste balans te krijgen.