Corona: 9 management lessen om ook je organisatie langdurig gezond te houden

Guido Heezen

Wat gaat het effect van de Covid19-pandemie zijn op ons leven, onze maatschappij en onze economie? Hoe kunnen we anticiperen op wat nog komen gaat? Niet alleen het Corona-virus zelf, maar ook de beslissingen die overheden wereldwijd snel achter elkaar afkondigen, veroorzaken onzekerheid voor bedrijven en roepen emoties op.

Corona: 9 management lessen om ook je organisatie langdurig gezond te houden

Allereerst zijn er zorgen over de gezondheid van medewerkers en de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Het management van organisaties wordt daarnaast geconfronteerd met grote bedrijfskundige onzekerheden. Die variëren van mogelijk cashflow-problemen tot zorgen over de beschikbaarheid van personeel wanneer scholen en crèches sluiten. Ook liggen er acute operationele taken, bijvoorbeeld op het gebied van thuiswerken en het nemen van extra beschermende maatregelen voor kwetsbare medewerkers.

Vanuit ons vakgebied zijn er een aantal duidelijke lessons-learned uit andere crises, die nu ook van groot belang zijn. Bekijk het webinar over dit onderwerp, of lees alle tips hieronder. 

1. Handel

In tijden van onzekerheid verwachten medewerkers leiderschap van hun directie. Iedereen kijkt nu ineens naar ‘de baas’, juist ook bij organisaties waar veel sprake is van zelfsturing, zelfstandigheid en autonomie. Als je hierop blijft terugvallen, dan voldoe je niet aan de behoefte van medewerkers. Toon in zo’n situatie dan ook leiderschap.

Vanzelfsprekend kun je veel verantwoordelijkheden aan anderen overlaten, maar het is jouw taak om de regie in handen te nemen.

Medewerkers verwachten concrete maatregelen, zelfs als daar een keerzijde aan zit. Waar er normaal gesproken veel meer tijd is om de verschillende belangen goed tegen elkaar af te wegen, is snelheid nu cruciaal.

2. Houd het hoofd koel

Eén van de lastigste zaken aan de Corona-crisis is dat nog volstrekt onduidelijk is hoe lang het virus zelf én de cocktail van alle gevolgreacties effect zullen houden. Direct daaraan gelieerd is uiteraard de vraag of we hier te maken hebben met een tijdelijke dip, die wellicht gevolgd wordt door een grote herstelvraag in de tweede helft van het jaar, of het begin van een langdurige recessie. Daarnaast spelen er grote sectorale verschillen.

Zoek ruimte om verschillende scenario’s voor te bereiden. Bepaal op welke momenten of bij welke gebeurtenissen je welke besluiten wilt gaan nemen. De komende weken en maanden zal waarschijnlijk helderder worden hoe groot de impact gaat zijn.

In alle gevallen is angst een slechte raadgever. Ervaring tijdens eerdere crises heeft geleerd dat bedrijven die ad hoc en in een soort van paniek overgingen tot grote ontslagrondes vaak nog jaren nodig hadden om daarvan te herstellen.

3. Verplaats je in je mensen

In vrijwel ieder land geven toonaangevende (overheids-) instanties duidelijke richtlijnen hoe je als werkgever de gezondheid van je medewerkers zo goed mogelijk kunt beschermen.

Waarschijnlijk maken medewerkers zich vooral zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun dierbaren. Ook tobben ze over allerlei operationele zaken: kan ik thuiswerken? Is er opvang voor mijn kinderen? Hoe kan ik voor mijn ouders zorgen? Daarnaast vragen ze zich misschien of hoe het zit met hun baanzekerheid.

Laat je medewerkers duidelijk merken dat je oog hebt voor hun zorgen en kijk of je aan hun behoeftes tegemoet kunt komen. In hoeverre dat mogelijk is, zal van organisatie tot organisatie variëren.

4. Communiceer eerlijk

Tenzij jullie organisatie desinfecterende handgels verkoopt, is de kans klein dat jouw organisatie deze periode helemaal zonder kleerscheuren doorkomt. Je mensen weten dat als geen ander. Wees daarom open over de situatie, zonder paniek te zaaien.

Geef duidelijk aan dat de gezondheid van jullie medewerkers, klanten en leveranciers nu op één staat, maar wees ook eerlijk over de impact op jullie bedrijf.

Zeg ronduit: “deze crisis is schadelijk voor onze organisatie. “We verwachten dat de totale schade X bedraagt in scenario A en dat dat kan oplopen tot Y in scenario B”. Of: “Het gaat ons mogelijk twee (of drie of zes) maanden omzet kosten”.

5. Bied duidelijkheid

Jullie medewerkers zullen ongetwijfeld de eerste verhalen over ontslagen bij andere organisaties al hebben gehoord en het is heel menselijk dat zij zich zorgen maken.

Ongetwijfeld zijn er ook binnen jouw organisatie veel mensen met een proeftijd of een tijdelijk contract. Bied hen duidelijkheid.

Als je geen helderheid geeft over hoe je met contracten wilt omgaan in de verschillende scenario’s, dan is de kans levensgroot dat deze mensen zullen verstijven, terwijl je juist nu ieders inzet hard nodig hebt.

Meld je aan voor onze gratis webinars!

Gratis webinars met Effectory’s HRLab serie. Meld je aan en we houden je op de hoogte van de aankomende events.

Aanmelden

6. Deel de rationale achter beslissingen

Je kunt uitstekend aangeven dat jullie, om duurzame werkgelegenheid te garanderen, altijd de keuzes zullen maken die in het belang zijn van de organisatie. Dat kan betekenen dat hiervoor op korte termijn lastige besluiten genomen moeten worden. Geef duidelijk aan welke principes jullie hierbij zullen hanteren.

Houd er rekening mee dat in veel organisaties, medewerkers weinig tot geen idee hebben over hoe de organisatie bedrijfseconomisch werkt. Zaken als omzet, kosten, winst en cash-flow die voor leidinggevenden gesneden koek zijn, zijn dat voor de meeste medewerkers niet.

Leg dus stap voor stap uit hoe de huidige situatie op jullie organisatie inwerkt.

7. Communiceer vaak

In periodes van onzekerheid is de informatiebehoefte van medewerkers enorm. Zorg er daarom voor dat je als management zeer frequente updates geeft.

Als de formele informatievoorziening stokt, wordt het interne geruchtencircuit de belangrijkste bron van informatie. Dit is precies wat we nu ook zien gebeuren op social media. Iedereen heeft inmiddels wel een ‘objectief’ berichtje ontvangen, dat achteraf ongenuanceerd nepnieuws bleek te zijn, maar ondertussen wel heeft bijgedragen aan de onzekerheid in de samenleving.

Stimuleer medewerkers daarom actief om alle vragen die hen bezighouden aan jullie voor te leggen en beantwoordt die naar eer en geweten.

8. Wees extra alert op je leidinggevenden

Je leidinggevenden staan nu onder hoogspanning. Ze hebben soortgelijke zorgen als alle andere medewerkers, maar daarbovenop moeten ze leidinggeven in een complexe situatie, die bovendien elke dag weer anders is.

Geef managers extra vrijheden om snel besluiten te kunnen nemen. Die kunnen variëren van speelruimte voor persoonlijke financiële noodhulp aan medewerkers tot algemene regels die leidinggevenden in staat stellen om, buiten de reguliere processen en procedures om, snel knopen door te kunnen hakken.

Het helpt daarbij als centraal een aantal richtlijnen worden gegeven, zoals “Veiligheid altijd voorop” en “We doen niet moeilijk over werktijden”.

9. Laat zien waar je voor staat

“In nood leert men zijn vrienden kennen”, zo luidt het gezegde. Zo is het ook nu: met hoe jullie in deze periode handelen, bekent de organisatie haar kleur.

Heeft je organisatie oog voor de gezondheid en de persoonlijke situatie van haar medewerkers en wil deze haar bijdrage leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus? Of staat toch, als puntje bij paaltje komt, het maken van winst voorop?

Het is niet aan ons om daar een inhoudelijk oordeel over te vellen. Je kunt er echter van verzekerd zijn dat jullie medewerkers over vele jaren zich nog precies herinneren hoe jullie nu optreden.

Juist in tijden van onzekerheid is saamhorigheid belangrijk.

Informeer je medewerkers zo goed mogelijk, luister naar hun feedback en maak gebruik van hun ideeën. Betrek hen bij wat je nu als directie te doen hebt.

Houd dus juist nu alle lijnen open met je medewerkers.

Effectory COVID-19 Workforce Pulse

Gebruik de korte scan om te zien hoe het met je medewerkers gaat. Blijf in contact, ongeacht de afstand. Luisteren naar medewerkers is belangrijker dan ooit!

Meer informatie