Dalende scores in werkbeleving bij woningcorporaties

Lysan Pot

Het afgelopen jaar heeft Effectory bij meer dan 20 woningcorporaties een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat de veranderingen die de corporatiesector momenteel doormaakt zorgt voor veel onrust bij medewerkers. Over de hele linie zien we dalende scores in de werkbeleving van de medewerker.

Dalende scores in werkbeleving bij woningcorporaties

Dalende scores in werkbeleving

De sector scoort dit jaar op alle gebieden lager dan vorig jaar, met uitzondering van klantgerichtheid. Met een 7,0 is deze score gelijk gebleven. De afgelopen jaren presteerde de corporatiesector altijd beter dan andere sectoren (vertegenwoordigd in de NTI, het landelijk gemiddelde). Nu is de situatie andersom, de corporatiesector scoort juist lager dan gemiddeld. Met name vitaliteit scoort laag, met een 7,0 een half punt onder het landelijk gemiddelde, dat op een 7,5 ligt.

Sectormagazine: Werkbeleving binnen Woningcorporaties

Het branchemagazine Woningcorporaties geeft u inzicht in ontwikkelingen van actuele HR thema’s die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen de branche. 

Downloaden

Besparingen en efficiëntie

Waar komt die daling vandaan? De verandering die de corporatiesector momenteel doormaakt (gericht op besparing en efficiëntie) is voor medewerkers niet gemakkelijk. Veel mensen werken al jarenlang bij dezelfde woningcorporatie. Zij zijn vertrouwd met de organisatiecultuur, werkwijze en de benadering van klanten. Die medewerkers hebben nu het gevoel dat er veel van ze ‘afgenomen’ wordt. Er moet meer resultaat behaald worden met minder middelen, medewerkers moeten elkaar directer gaan aanspreken op hun werkwijze, de familiecultuur verdwijnt en de klant wordt, in de perceptie van veel medewerkers, minder goed bediend. Dat is moeilijk. Al deze veranderingen leiden tot onrust bij de medewerkers.