De Baalderborg Groep, een Beste Werkgever in roerige tijden

Davinia Levie

Het zijn ingewikkelde tijden in de zorgsector, maar de Baalderborg Groep lijkt de bedreigingen in de markt moeiteloos om te zetten in kansen. Het medewerkersonderzoek dat in april 2014 plaatsvond, uitgevoerd door Effectory, pakte positief uit. Een nominatie tot Beste Werkgever van 2014 was de bevestiging die volgde. Davinia Levie van Effectory spreekt met Martin Kirchner, Voorzitter Raad van Bestuur, en Irma Veneman, coördinator locatie Ommen, over de succesvolle aanpak van de Baalderborg Groep.

Branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Vraag het branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de VVT-sector.

Vraag het magazine aan!

Beste Werkgever

De Baalderborg Groep biedt op 80 locaties in Overijssel en Drenthe ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat wordt gedaan vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens dient zijn leven te kunnen leven. De Baalderborg Groep is in 2009 ontstaan uit een fusie van Baalderborg en Avondlicht, nu Van Dedem Marke. Na een eerste nominatie in 2011, staan zij dit jaar op plaats 13 van de lijst van Beste Werkgevers

“We halen als bestuur suggesties en ideeën bij medewerkers op en niet geheel onbelangrijk, we koppelen altijd terug wat we er mee doen. Ook als we er niets mee doen” – Martin Kirchner

Levie: “Wat maakt de Baalderborg Groep een Beste Werkgever?” Kirchner: “Ik denk dat de kwaliteit van zorg het belangrijkste is. Dit blijkt ook uit het cliënttevredenheidsonderzoek. De kwaliteit van zorg en tevredenheid is enorm hoog en dat merken de medewerkers ook. Dat is naar mijn mening echt de sleutel. Als de medewerkers ervaren dat de kwaliteit van zorg op orde is, dan zullen ze ook sneller ervaren dat ze bij een goede werkgever aan het werk zijn. Verder is een belangrijk punt dat wij medewerkers betrekken bij de dingen die wij vanuit het bestuur doen en bedenken. We halen suggesties en ideeën bij hen op en niet geheel onbelangrijk, we koppelen altijd terug wat we er mee doen. Ook als we er niets mee doen. Dat geeft een veilig gevoel bij medewerkers en draagt bij aan de ervaring dat wij een goede werkgever zijn.”  

Zorg vanuit het hart

In de dagelijkse praktijk is het in een onduidelijke en veranderende periode voor medewerkers moeilijk om met die onzekerheid om te gaan en tegelijkertijd toch volop gemotiveerd te blijven. Bij de Baalderborg Groep is hier nauwelijks sprake van. Medewerkers blijven ondanks alle ontwikkelingen veel vertrouwen houden in de organisatie. Volgens Martin Kirchner is daar maar één verklaring voor: de medewerkers zijn echt vanuit hun hart bezig met de cliënten. De visie ‘Lééf je leven’ wordt nadrukkelijk omarmd en nageleeft, zodat de cliënten ook echt hun leven kunnen leven binnen de mogelijkheden die ze hebben. De Baalderborg groep kenmerkt hun zorg met betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor familie en voor elkaar. Deze kenmerken komen samen in een voelbaar saamhorigheidsgevoel die binnen de organisatie heerst.

Levie: “Draagt de Christelijke identiteit van de Baalderborg Groep bij aan de tevredenheid die onder de medewerkers leeft?” Veneman: “Respect en gelijkwaardigheid wordt als belangrijk uitgangspunt ervaren. Respect voor elkaars levensbeschouwing en voor de manier waarop je dat uit. Het zegt wat over hoe je met elkaar omgaat en dat voel je terug in de werksfeer. Dat zie je alleen al aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek.” Kirchner voegt daar aan toe: “Heb zorg voor elkaar. Dat zie ik echt terug bij de medewerkers, aan hoe ze met elkaar omgaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een laag verzuim. Eén van de redenen daarvoor is dat als je ziek bent er collega’s zijn die om jou geven, die aandacht hebben voor jou en niet alleen voor de cliënt. Maar je ziet het ook aan hoe de medewerkers de cliënten de kwaliteit van zorg bieden waar de Baalderborg Groep voor staat. Dat zijn typische christelijke waarden, waarvan ik zeker weet dat die bij ons in ieders geval van toegevoegde waarde zijn.”

Regie in eigen handen

Dat de medewerkers een saamhorigheidsgevoel delen en achter de visie van de Baalderborg Groep staan is onder andere het resultaat van de Christelijke identiteit, maar vooral ook door de toewijding vanuit het bestuur naar de medewerkers toe. In een vorig medewerkersonderzoek in 2011 hebben de medewerkers van de Baalderborg Groep aangegeven dat zij meer regie willen hebben over hun eigen werk. Nu, drie jaar later, komt uit de manier waarop het ‘samen aan het stuur’-traject naar aanleiding van de laatste resultaten is vormgegeven naar voren dat deze wens is doorgevoerd. Vanuit het bestuur zijn de resultaten dan ook gepresenteerd met de booschap: Het ziet er hartstikke goed uit, maar dat neemt niet weg dat er punten zijn die verbetering behoeven. Ga de resultaten bespreken in het team en koppel aan ons terug wat je er mee hebt gedaan.

Baalderborg Groep: Betrokkenheid vergroten, juist na een fusie

Levie: “Welke voordelen ervaren medewerkers nu zij meer regie over hun eigen werk hebben?” Veneman: “Ik merk dat er goede resultaten ontstaan als je medewerkers meer verantwoordelijkheden geeft. Voorheen stonden de taken vast en werd de behoefte om meer kennis op te doen en meer taken tot zich te kunnen nemen niet beantwoord. Nu de medewerkers meer verantwoordelijkheid hebben, maar zeer zeker ook voelen, hebben zij meer plezier in hun werk. Het moment dat je als leidinggevende een deel van die verantwoordelijkheden loslaat zie je dat je als organisatie ook kunt groeien, dat je daar mensen in kunt coachen en dat meer zelfstandigheid, lager in de organisatie, juist positieve kanten heeft.”

Sociale innovatie

Levie: “Hoe pakken jullie sociale innovatie aan binnen de Baalderborg Groep?” Kirchner: “Als ik kijk naar hoe wij vanuit de Baalderborg Groep kijken naar sociale innovatie, dan is de aanpak die wij hebben gehanteerd om een nieuw beleidsplan te maken daar een mooi voorbeeld van. Om vanuit het bestuur te bedenken wat wij belangrijk vinden voor de organisatie past niet in onze aanpak. Integendeel. We hebben allerlei klankbordgroepen opgezet. Zij zijn degenen bij wie wij vanuit het bestuur consequent de vraag ‘wat vind jij dat er in het beleidsplan hoort te staan?’ hebben voorgelegd. Het resultaat was een enorme schat aan ideeën, voorstellen en suggesties. Uiteindelijk zijn we daar mee aan de slag gegaan en is er een plan ontstaan dat precies aansluit bij wat cliënten, medewerkers en vrijwilligers willen, maar natuurlijk ook stakeholders. Dat plan is nu anderhalf jaar oud, maar we gaan telkens weer, op regelmatige tijden, terug naar de medewerkers met de vragen: Hebben we dat toen met elkaar afgesproken? Vind je dat het anders zou moeten? Heb je nieuwe ideeën die we mee moeten nemen? En dat is precies wat wij verstaan onder sociale innovatie. Blijf heel dichtbij datgene dat in het primaire proces een rol speelt en vertaal dat naar je beleid.”

“Het belangrijkste blijft, een goede zorgaanbieder zijn” – Martin Kirchner

Levie: “Hoe houden jullie deze resulaten vast?” Kirchner: “Hoe beter de resultaten, hoe groter het  risico dat je het een volgende keer minder goed doet. Aan de andere kant moet je je als organisatie niet gek laten maken. Je moet gewoon doen wat je altijd doet en waar je goed in bent. En als het goed is, zie je dat dan terug in het medewerkersonderzoek. Dan hoop je dat de punten waaraan je gewerkt hebt, verbeterd zijn. Het belangrijkste blijft, een goede zorgaanbieder zijn.”