Baalderborg Groep: Betrokkenheid vergroten, juist na een fusie

Leon van Keulen

In het Overijsselse Dedemsvaart staat het woon-, zorg- en wijkcentrum Van Dedem Marke. Het zorgcentrum heeft een rustig karakter, ondanks de vele veranderingen die het de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Zo is het – voorheen Avondlicht – in 2010 gefuseerd met Baalderborg en heeft er daarnaast een grondige verbouwing plaatsgevonden. Gedurende deze ontwikkelingen is er tweemaal een medewerkersonderzoek uitgevoerd;  in 2011 en 2014. Waar men verwachtte dat de scores door alle veranderingen lager zouden uitvallen, zijn er juist positieve resultaten uitgekomen. Met name op het gebied van de betrokkenheid heeft Van Dedem Marke flinke stappen gemaakt. Hoe komt het dat de organisatie in staat is juist in veranderende tijden de betrokkenheid van medewerkers te vergroten? Coördinatoren Ellen Meesters en Bastiaan Arkes vertellen over de fusie, de informatievoorziening en het kijken over de schutting.

Baalderborg Groep: Betrokkenheid vergroten, juist na een fusie

Van Avondlicht naar Baalderborg Groep

baalderborg-groepZo’n vijf jaar terug fuseerde Avondlicht met Baalderborg. De relatief kleine verzorgings- en verpleeghuis (VVT) organisatie in Dedemsvaart bundelde hiermee de krachten met de gehandicaptenzorg om in de toekomst een hoge kwaliteit van zorg te waarborgen. Ellen Meesters vertelt: “Qua faciliteiten en het bieden van op maat gemaakte zorg, werd het langzaamaan duidelijk dat een fusie wenselijk was. Het zou kosten besparen en meer mogelijkheden bieden om individuele cliënten van dienst te kunnen zijn. Tegelijkertijd waren er ook vraagtekens; zou dat wel goedkomen met gehandicapten- en de ouderenzorg samen? Dan heb je te maken met weer hele andere zorgvragen. Daarnaast vroegen we ons af in hoeverre we onze eigen identiteit zouden verliezen met de fusie.”

Betrokkenheid van medewerkers tijdens en na de fusie?

Zeker met het laatste punt raakt de eerder genoemde zorgen van Ellen het thema betrokkenheid. Betrokkenheid – de mate waarin een medewerker zich identificeert en zich onderdeel voelt van de organisatie – is in tijden van een fusie zeer relevant. Immers, de organisatie zélf verandert gedurende een fusie. Hoe is Baalderborg Groep hiermee omgegaan en hoe staan ze er nu voor? Lees er alles over in het volledige interview:

Het volledige interview met Baalderborg Groep