De kracht van innovatie, creativiteit en wendbaarheid van medewerkers

Charly Landman

Tech-organisaties bevinden zich in het oog van de digitale orkaan. Met hun technologische oplossingen beloven zij hun klanten soms gouden bergen, en veel organisaties gaan daar volledig in mee, in de hoop deze orkaan te overleven. Maar is het aanschaffen van enkel meer technologie wel de oplossing om succesvol te blijven?

De kracht van innovatie, creativiteit en wendbaarheid van medewerkers

Ik denk dat dat door de blinde focus op technologie de mens soms uit het oog wordt verloren. Binnen elke gevestigde organisatie heerst in meer of mindere mate de angst om niet bij te kunnen blijven met het huidige innovatiegeweld. Dit is dan ook één van de grootste uitdagingen binnen directies. Veel van hen zien technologie als de belangrijkste oplossing om organisaties efficiënter, intelligenter en succesvoller te maken. Mijns inziens speelt technologie daarin zeker een cruciale rol, maar om deze technologie te omarmen heb je ook veranderingsgezinde en wendbare medewerkers nodig.

Technologie omarmen

Binnen alle succesvolle organisaties draait het dan ook niet alleen om innovatie en tech, maar om drie zaken: innovatiekracht, creativiteit en wendbaarheid van de medewerkers. Je kunt immers alleen wendbaar zijn door innovatief te zijn en voor innovatie heb je creativiteit nodig. Het is bovendien een wederkerige relatie, omdat de medewerkers zelf de nieuwe technologie moeten omarmen om innovatief te kunnen zijn. Als ze een nieuw samenwerkingsplatform bijvoorbeeld links laten liggen omdat ze liever op de oude vertrouwde manier werken, dan heeft het niet het beoogde effect en zal er weinig veranderen. Alleen investeren in techniek, zonder dat je rekening houdt met het mens-aspect, heeft dus weinig zin.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Employee feedback om wendbaarheid te vergroten

Om als organisatie wendbaar te kunnen zijn, is het dus belangrijk dat je medewerkers veranderingsbereid zijn. Zijn je medewerkers vastgeroest in hun oude patronen of staan ze juist heel erg open voor verandering? Employee feedback is cruciaal om naar boven te halen hoe de medewerkers hierin staan en wat er speelt op de werkvloer. In het algemeen zijn medewerkers niet direct enthousiast over verandering. Met employee feedback kun je achterhalen waar ze ondersteuning nodig hebben om optimaal wendbaar te worden en wel open te staan voor verandering. In een organisatie waar veel vertrouwen is, gaat dit sowieso gemakkelijker.

Niet alleen meten om te meten

Gelukkig zien steeds meer organisaties dit in. Door het verzamelen van feedback en vervolgens aan de hand daarvan in gesprek te gaan met de medewerkers ontstaat meer engagement en vertrouwen. Met goede, gerichte employee feedback kun je informatie over medewerkersbeleving binnen de organisatie verzamelen. Het verzamelen en interpreteren van deze informatie wordt hierbij steeds technologischer en instrumenteler ingezet, met onder meer apps en HR-tools. Dit is logisch in deze tijdsgeest. Maar alleen meten om te meten en meten om te kunnen dashboarden leidt nog niet tot het gewenste effect.

Ook bij feedback verzamelen wordt soms te instrumenteel gekeken. Hier geldt ook dat de menselijke maat belangrijk is. Voor een goede transitie van employee feedback tot een optimale impact is het ‘touch element’ cruciaal, ofwel: niet alleen achter schermen kijken hoe het gaat met allerlei technologische tools, maar een gezonde dialoog met medewerkers op gang zetten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Richt flexibel je eigen medewerkersonderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu

Chief Human Resource Officer voor de juiste visie

Het goede nieuws is dat steeds meer HR-managers het belang inzien van tech én ‘touch’ ofwel de menselijke maat. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van zowel bestaande als nieuwe medewerkers en daarvoor moet employee feedback optimaal ingezet worden. Alleen dan levert het de HR-afdeling de beste informatie over de medewerkers, waar vervolgens op gestuurd kan worden zodat het organisatie wendbaar en succesvol kan zijn.

Voor organisaties die echt willen veranderen, mogen HR-managers wat mij betreft dan ook een betekenisvolle positie krijgt binnen de directie. Door daar een Chief Human Resource Officer (CHRO) neer te zetten met visie, zorg je ervoor dat de ‘touch’ van employee feedback niet meer over het hoofd wordt gezien en er echt de benodigde wendbaarheid gecreëerd kan worden.

People Analytics

Met People Analytics vind je antwoord op complexe vraagstukken binnen je organisatie, zoals onder andere prestaties, werkdruk, en retentie van medewerkers.

bekijk nu