3 Slimme manieren om werknemersfeedback te gebruiken: Deel 3 – Hoe organisatorische veranderingen te beheren via onderzoeken

Iulia Bogyo

👋 Dit is het derde deel in deze serie, lees hier deel 1 en deel 2 van de serie

Welkom terug bij onze blogserie over slimme toepassingen van werknemersenquêtes. In onze eerdere berichten hebben we onderzocht hoe gerichte enquêtes leer- en ontwikkelingsprogramma’s kunnen verbeteren en de effectiviteit van management kunnen verhogen. Vandaag richten we ons op een uitdaging waar bijna elke organisatie op een bepaald moment mee te maken krijgt: herstructurering en reorganisatie.

3 Slimme manieren om werknemersfeedback te gebruiken: Deel 3 – Hoe organisatorische veranderingen te beheren via onderzoeken

De rol van onderzoeken bij organisatorische veranderingen

In tijden van onzekerheid, of dit nu komt door economische verschuivingen, technologische vooruitgang, digitalisering of andere externe crises, moeten organisaties snel en efficiënt kunnen aanpassen, vaak met minder middelen. Het betrekken van werknemers bij deze veranderingen is niet alleen nuttig—het is essentieel. Hun inzichten helpen bij het sturen van strategische beslissingen, het optimaliseren van middelen en het versoepelen van het transitieproces.

Risico’s voor digitalisering beperken met behulp van medewerkersfeedback

Herstructurering kan echter in eerste instantie leiden tot een dip in productiviteit. Verrassend genoeg behalen een aanzienlijk aantal organisatorische veranderingen niet volledig hun beoogde doelen. Studies suggereren dat ongeveer 60% van de projecten hun doelstellingen niet halen, wat resulteert in financiële verliezen, gemiste kansen en een gebrek aan focus.

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

De ‘stabiliteit en wendbaarheid’ paradox

Om succesvol door transities te navigeren, is het essentieel om de directe ervaringen van werknemers tijdens een verandering te begrijpen: Voelen ze dat het leiderschap een duidelijke visie biedt over waar de organisatie naartoe gaat? Ervaren ze dat de organisatie goede praktijken heeft voor verandermanagement? Door deze vragen te beantwoorden, wordt duidelijk hoe wendbaar de organisatie is vanuit het perspectief van de werknemers.

Tegelijkertijd moeten organisaties paradoxaal genoeg stabiliteit handhaven. Dit kan worden bereikt door goede mensenmanagementpraktijken en ondersteuningssystemen, waarbij werknemers geholpen worden te begrijpen wat de komende verandering voor hen betekent op team- en individueel niveau. Managers spelen een sleutelrol in dit proces; ze moeten duidelijke verwachtingen scheppen voor hun teams, doorlopende feedback bevorderen en prestaties belonen.

Bovendien is het belangrijk om te begrijpen of werknemers vinden dat ze goede systemen hebben om hun werk efficiënt te doen. Hebben ze bijvoorbeeld alle tools die ze nodig hebben om goed te presteren?

Het nauwlettend volgen van medewerkersbevlogenheid is van vitaal belang, evenals het vroegtijdig aanpakken van tekenen van disengagement, aangezien bevlogenheid direct van invloed is op productiviteitt.

Continue werknemersfeedback is de sleutel tot een succesvolle herstructurering. Het helpt deze risico’s te verminderen en zorgt voor een snellere terugkeer naar piekproductiviteitsniveaus.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Structureer onderzoeken voor maximale impact

Uit onze ervaring blijkt dat organisaties die onderzoeken uitvoeren vóór, tijdens en na organisatorische veranderingen doorgaans het meest effectief zijn in het beheren van transities. Laten we eens kijken naar de optimale soorten onderzoeken hun volgorde in tijden van verandering.

1. Strategic Fitness Model

Wanneer we samenwerken met klanten die ingrijpende veranderingen doormaken, adviseren we te beginnen met het Strategic Fitness Model. Dit onderzoek helpt organisaties evalueren of ze fit genoeg zijn om beoogde langdurige successen en strategische ambities te behalen.

Het Strategic Fitness Model is een onderzoek dat uit 22 gerichte vragen bestaat. Deze vragen evalueren werknemersbevlogenheid en de algehele prestatieomgeving van een organisatie. Dit model biedt een momentopname van hun strategische gereedheid, vooral belangrijk voor organisaties die opereren in een veranderende en dynamische omgeving waar ze zich in hoog tempo moeten aanpassen.

Door het gebruik van het Strategic Fitness Model verkrijgen organisaties heldere inzichten in de effectiviteit van hun verandermanagement. Het verduidelijkt de omvang van de verandering, de helderheid van de communicatie en of werknemers presteren zoals verwacht. Bovendien biedt het een analyse die potentiële knelpunten aanwijst, wat een duidelijke richting voor interventie biedt. Hoewel dit model een goed startpunt is om de positie van je organisatie in het licht van veranderingen te begrijpen, bouwen veel van onze klanten een gerichte luisterprocedure eromheen om het uitgebreide herstructureringsproces te beheren. Daarom raden we aan om het Strategic Fitness Model aan te vullen met enkele opvolgende onderzoeken.

Maak de sprong naar strategische optimalisatie

Meet de strategische fitheid van je organisatie om doelstellingen te bereiken met het Strategic Fitness Model van Effectory.

meer over het Strategic Fitness Model

2. Follow-up Pulse onderzoeken

Zodra managementteams het eens zijn over de topprioriteit om op te handelen, zoeken ze automatisch naar een tool om de voortgang te beheren. Dit is wat Pulse onderzoeken doen. Ze zijn kort en gericht, en gaan dieper in op specifieke gebieden die door het Strategisch Fitness Model zijn benadrukt—vooral waar potentiële knelpunten of lagere scores werden opgemerkt. Het doel is om de verschillen die zijn ontstaan te begrijpen, zodat organisaties hun strategieën kunnen aanpassen op basis van deze feedback. Deze onderzoeken, ook wel pulses genoemd, kunnen de hele organisatie bestrijken, waardoor een continue feedbackcyclus ontstaat die het verandermanagementproces effectief begeleidt.

Een zetje richting ontwikkeling

Voor gebieden die bijzonder zijn getroffen—meestal de 20% laagst scorende teams of eenheden—wordt een meer gerichte ‘ontwikkelingsduw’ geadviseerd. Deze gerichte onderzoeken helpen de specifieke uitdagingen die deze groepen ondervinden te begrijpen en aan te pakken. Het beoordeelt hoe deze teams omgaan met verandering en welke ondersteuning ze nodig hebben om hun prestaties tijdens deze overgangsperiode te verbeteren. Deze aanpak geeft organisaties gedetailleerde inzichten, waardoor ze specifieke verbeteringen kunnen aanbrengen.

Verbeteringsevaluatie na veranderingen

Om de feedbackcyclus voort te zetten, adviseren we gerichte Pulse onderzoeken uit te voeren nadat de verandering heeft plaatsgevonden, met focus op specifieke verbeteringsgebieden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd: “Kun je je werk goed doen?”. Als de antwoorden negatief zijn of een lagere tevredenheid laten zien, wordt een opvolgende open vraag geactiveerd: “Wat zou je nodig hebben om goed te presteren in je werk tijdens deze tijden van verandering?”. Dit helpt om genuanceerde feedback van specifieke teams te verzamelen, waardoor niet alleen kwantitatieve inzichten worden verkregen, maar ook kwalitatieve diepte door open vragen.

Door onderzoeken op deze stapsgewijze en gerichte manier te structureren, kunnen organisaties veranderingen beter beheren, verstoringen minimaliseren en ervoor zorgen dat ieders stem wordt gehoord. Het resultaat is een soepelere overgang, een meer bevlogen personeelsbestand en uiteindelijk een sterkere, meer aanpasbare organisatie.

Pulse onderzoek

Staan jullie voor een uitdaging of speelt er iets belangrijks? Verzamel snel en gericht feedback over een onderwerp naar keuze, alleen van teams waarvoor dit relevant is.

toon product

De impact van een goed beheerd veranderingsproces

Organisaties waarmee wij samenwerken en die effectief medewerkers betrekken via gestructureerde onderzoeken tijdens herstructureringen, rapporteren verschillende voordelen:

  • Verminderde uitvaltijd en snellere terugkeer naar volledige productiviteit;
  • Snellere aanpassing aan nieuwe organisatiestructuren;
  • Hogere medewerkerstevredenheid en lagere verlooppercentages.

Belangrijke punten en je volgende stappen

In deze blogserie hebben we laten zien hoe het luisteren naar medewerkers leer- en ontwikkelingsprogramma’s kan verbeteren, de effectiviteit van management kan vergroten en productiviteit en medewerkersbevlogenheid kan behouden tijdens tijden van verandering.

Overweeg hoe je onderzoeken in je eigen organisatie kunt inzetten. Waar zou het luisteren naar je medewerkers echt een verschil kunnen maken? Onthoud dat blijvende, duurzame verandering alleen plaatsvindt wanneer je naar de stem van elke medewerker luistert.

3 Slimme manieren om medewerkersfeedback te gebruiken blogserie:

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen