De kunst van goed medewerkersonderzoek

Georgine Adriaansen

Lange tijd was medewerkersonderzoek met name een speeltje van HR of de directie. Echter, de kunst van goed medewerkersonderzoek is dat iedereen in de organisatie er op een laagdrempelige manier goed mee aan de slag kan. In deze video bespreekt Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, wat er in de loop der tijd is veranderd.

Wat is goed medewerkersonderzoek?

Medewerkersonderzoek is in de loop der jaren steeds verder geëvolueerd. Vroeger ontving de top van de organisatie na afloop van het onderzoek een lijvig rapport. Er werd geacht dat de organisatie daar zelf mee aan de slag zou gaan. We kunnen niet ontkennen dat Effectory zich hier in het verleden (ook) schuldig aan heeft gemaakt. Medewerkers werden vervolgens niet betrokken bij de uitslag en hoe daarmee aan de slag gegaan werd. De afgelopen jaren echter, heeft er een sterke verschuiving plaatsgevonden richting actieve betrokkenheid van de teams. 

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

De nieuwe tendens

In het begin van de verschuiving werd er van alle teams verwacht dat zij op dezelfde manier aan de slag gingen met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. Inmiddels zien we dat de mate waarin ze aan de slag gaan afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek. 

Scores: context afhankelijk

Aan de slag op teamniveau

Teams die relatief goed presteren hoeven eigenlijk niet meer te doen dan de resultaten te delen met de medewerkers en het goede werk voort te zetten. Teams die minder goed presteren moeten logischerwijs harder aan de slag door met elkaar te bespreken waar ze achterblijven en hoe ze kunnen verbeteren. Teams die eenvoudigweg slecht presteren zullen er alles aan moeten doen om te voorkomen dat zij een energielek worden binnen de organisatie.

De kracht van de persoonlijke rapportage

Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe tendens binnen medewerkersonderzoek is de persoonlijke rapportage. Deze rapportage geeft medewerkers inzicht in hoe ze zelf binnen de organisatie staan. Daarnaast voorziet de persoonlijke rapportage ook in tips en advies wanneer bijvoorbeeld opvalt dat het vertrouwen in de organisatie laag is of het contact met leidinggevenden of collega’s moeizaam verloopt. Veel organisaties maken inmiddels gebruik van de persoonlijke rapportage en zien dit als een waardevolle aanvulling waarbij er dus van medewerkers ook een stuk persoonlijk leiderschap wordt verwacht.

Resultaat & Actie biedt nog meer inzicht

Aanvullend

Als aanvulling op de persoonlijke rapportage kan ervoor gekozen worden dat medewerkers anoniem kunnen aangeven wanneer ze externe hulp nodig hebben, bijvoorbeeld van een bedrijfsarts, coach of psycholoog. Op het moment dat zij dit melden in hun medewerkersonderzoek zorgt Effectory, als onafhankelijk bureau, dat de vaste hulpverlener contact met ze opneemt.

Vertrouwelijkheid

Het aanvragen van externe hulp – en ook de persoonlijke rapportage – worden door Effectory in alle vertrouwelijkheid behandeld. De organisatie krijgt namelijk uitsluitend te zien hoeveel medewerkers zijn doorgestuurd. Op deze manier kunnen de aantallen van de eigen hulpverleners met de gegevens van Effectory worden vergeleken en kan de organisatie dus het gebruik monitoren zónder dat de anonimiteit van de medewerkers wordt aangetast.