De Nationale Week van Zorg en Welzijn: Beleef het zelf!

Alexandra van Rijckevorsel

De zorgsector in ons land is van ongekend belang voor het welzijn van mensen, jong en oud. Welgeteld 1,3 miljoen mensen in Nederland zetten zich in om hulpbehoevenden te ondersteunen om zo bij te dragen aan hun levenskwaliteit. Om al deze medewerkers in het zonnetje te zetten wordt in de week van 10 tot en met 15 maart 2014 voor de tweede keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Het thema van dit jaar luidt ‘Zo werkt zorg’.

De Nationale Week van Zorg en Welzijn: Beleef het zelf!

Elke dag, Elke nacht…

Om de medewerkers die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn een warm hart toe te dragen, hebben Yes-R, André van Duin en Eric van Tuin een lied opgenomen. Deze medewerkers zetten zich met hart en ziel in om hulpbehoevenden te ondersteunen, zodat de kwaliteit van hun leven verbeterd wordt. Dat de hulp van deze mensen hard nodig is, blijkt uit het feit dat een groeiend deel van de Nederlandse bevolking zorg nodig heeft.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) treedt vanaf 2015 in werking

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Echter de kans dat een gemeente daarin kan voorzien, daalt de komende jaren. Om te voorkomen dat hulpbehoevenden tussen wal en schip belanden, zullen we met elkaar steeds vaker elkaars zorgvragen moeten beantwoorden. Anders gezegd: burgers zullen steeds vaker een actievere bijdrage moeten leveren aan zorg en welzijn. Door middel van de Nationale Week van Zorg en Welzijn doet initiatiefnemer RegioPlus, het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn, een beroep op de solidariteit tussen burgers. RegioPlus vormt hiermee een brugfunctie tussen de overheid en het werkveld.

Beleef het zelf!

Heeft u altijd al eens binnen willen kijken bij het verzorgingshuis bij u in de buurt? Wilt u weten hoe het reilt en zeilt in een ziekenhuis? Of vraagt u zich af of werken in deze sector iets voor u is? Grijp dan nu uw kans! Tijdens de Nationale Week van Zorg en Welzijn kunt u het allemaal zien, horen en ervaren. Meer dan 2000 zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren. U ziet met eigen ogen wat werken in Zorg en Welzijn inhoudt.

Ook wij zijn nieuwsgierig

Het zorgteam van Effectory bezoekt op vrijdag 14 maart aanstaande zorgaanbieder Amsta. Deze Amsterdamse zorgaanbieder biedt persoonlijke ondersteuning in wonen, zorg en welzijn voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug. Wij hebben er zin in en zijn benieuwd!