De toegevoegde waarde van HR bij duurzaam organisatiesucces

Georgine Adriaansen

Welke rol speelt HR in de weg naar een duurzaam succesvolle organisatie? Guido Heezen, oprichter en directeur van Effectory, ziet de afgelopen jaren dat HR openlijk twijfelt over haar eigen rol en toegevoegde waarde. In deze blog zoomen we in op de rol die HR kan spelen bij het creëren van duurzaam organisatiesucces. In het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015’ wordt uitgelegd dat duurzaam organisatiesucces afhankelijk is van een balans tussen het individuele belang van medewerkers, het organisatiebelang en het maatschappelijke belang. Er ligt voor HR een belangrijke kans in het opmaken van de balans tussen deze drie belangen.

De toegevoegde waarde van HR bij duurzaam organisatiesucces

HR & het organisatiebelang

We zien regelmatig dat bedrijven te veel focussen op het organisatiebelang. De continue druk om ieder kwartaal betere cijfers te leveren, belemmert organisaties om lange termijn te denken en zich te ontwikkelen. Wat is de rol van HR in dit belang? Hoe kan HR hier haar toegevoegde waarde vergroten? HR kan de directie ervoor behoeden zich enkel op het behalen van korte termijn winsten te focussen en juist medewerkers te betrekken bij het lange termijn denken. Door middel van het stimuleren van sociale innovatie neemt zowel de bevlogenheid van de medewerkers toe als het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Het innovatief vermogen van je organisatie vergroten? Activeer je medewerkers!

HR & het maatschappelijke belang

Het toenemende belang van duurzaamheid maakt de maatschappelijke bijdrage van organisaties steeds belangrijker. Succesvolle organisaties zorgen er daarom voor dat hun werk in lijn ligt met het maatschappelijke belang dat ze dienen. Wanneer een organisatie daadwerkelijk iets toevoegt en dit uitdraagt in een duidelijke richting en gemeenschappelijk doel dan heeft dat een sterk positief effect op het succes van de organisatie. Er bestaat namelijk een directe link tussen betrokken- en bevlogenheid van medewerkers en de communicatie vanuit de top. Organisatietrots speelt hierin een belangrijke rol. HR kan de directie helpen om een heldere en aansprekende vertaalslag te maken naar de medewerkers.

Organisatietrots belangrijke pijler voor goed werkgeverschap

HR & het individuele belang van de medewerkers

Bevlogen medewerkers zijn van grote bedrijfskundige meerwaarde. De positieve energie van medewerkers die met passie aan het werk zijn en zich inzetten en ontwikkelen is zowel binnen als buiten de organisatie voelbaar. Organisaties met bevlogen medewerkers zijn klantgerichter, creatiever, innovatiever en efficiënter. We zien dat werkdruk, leeftijd en functieniveau belangrijke beïnvloeders van bevlogen- en betrokkenheid zijn. Door bij deze aspecten stil te staan kan HR een aanzienlijke bijdrage leveren aan het individuele welbevinden van de medewerkers en daarmee het duurzame organisatiesucces vergroten.

De magie van bevlogen medewerkers

Het opmaken van de balans

HR is van toegevoegde waarde wanneer zij de organisatie scherp houdt op de balans tussen het organisatiebelang, het maatschappelijke belang en het individuele belang van de medewerkers. Het stimuleren van lange termijn denken, het verspreiden van een aansprekende visie en zorgen dat medewerkers het gevoel hebben dat zij ertoe doen dragen stuk voor stuk bij aan duurzaam organisatiesucces. Er liggen voor HR dus genoeg mooie kansen om haar rol kracht bij te zetten!