De toekomst van werk volgens Dave Ulrich

Marlies Pellikaan

Dave Ulrich kan bogen op een carrière van ruim dertig jaar en geldt als wereldwijde autoriteit op HR-gebied. We waren bijzonder verheugd hem als hoofdspreker te mogen verwelkomen bij het World-class Workplace event dit jaar.

De toekomst van werk volgens Dave Ulrich

Het World-class Workplace keurmerk is een erkenning voor goed werkgeverschap. Het keurmerk wordt toegekend aan bedrijven die een hogere medewerkersbetrokkenheid hebben dan de benchmarks in hun land en/of sector. Zoals Dave in zijn lezing uiteenzette, maakt de focus op een geweldige werkbeleving een organisatie aantrekkelijker voor toptalent en vormt het de kern van elke succesvolle organisatie.  

Menselijk talent is de sleutel tot succes 

Dave Ulrich vertelde dat HR zal veranderen door technologie, maar de basiselementen hetzelfde zullen blijven. “HR draait niet om HR”, stelt hij, “het gaat om het creëren van waarde voor anderen.” 

Hij wees zijn publiek op het doel van “zakelijke vooruitgang door menselijke capaciteiten en het belang van de werkbeleving” voor die vooruitgang. In deze volatiele wereld is het belang van werkbeleving dat het “ons de menselijke capaciteit biedt om op crises te reageren.” 

Vervolgens legde Dave uit hoe zakelijk succes is gebaseerd op de manier waarop het talent, de systemen en de capaciteiten van een organisatie met elkaar worden verenigd door leiderschap en de mate waarin HR erin slaagt om al die elementen bij elkaar te brengen.  

World-class Workplaces “hebben een manier gevonden om aan te tonen dat de medewerkerservaring ertoe doet.” 

Dave beschreef hoe de wereld doorlopend verandert als gevolg van technologische disruptie en uiteenlopende crises. In deze omgeving moeten mensen die zich bezighouden met het werven en behouden van talent manieren vinden om de werkbeleving te verbeteren. Werkbeleving is een van de sleutels tot het aantrekken en behouden van talent, wat op zijn beurt de toekomstbestendigheid van organisaties vergroot. 

Een werkgever die door zijn medewerkers wordt geprezen slaagt er beter in om talent aan te trekken en te behouden. 

HR-expert Dave Ulrich zegt dat medewerkerservaring belangrijk is voor het werven en behouden van talent, omdat het de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid van mensen vergroot. 

Medewerkers moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan het succes van een team, afdeling en organisatie. Een geweldige ervaring motiveert medewerkers om het beste van zichzelf te geven. 

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden

Ulrichs drie pilaren van werkbeleving 

Om hun doelen te bereiken, kunnen bedrijven volgens Dave het beste uitgaan van zijn drie pilaren van werkbeleving: 

  • Believe  
  • Become 
  • Belong  

dave-ulrich-reveals-how-to-be-ready-for-the-future-of-work-1-three-pillars.png

Hij koppelde deze drie pilaren aan Effectory’s eigen missie, Listen, Learn & Lead. 

Door echt te luisteren, geef je mensen het gevoel erbij te horen. Door te leren kun je worden wat je nog niet bent. En om leiding te kunnen geven, moet je geloven in het doel. 

Ulrich benadrukte dat HR-professionals zich zouden moeten afvragen hoe hun organisatie elk van deze drie pilaren bevordert. 

De beste aanpak is natuurlijk om mensgericht te werken, te luisteren en te handelen naar wat medewerkers te zeggen hebben. Of, zoals Dave zei: “Bouw aan relaties op het werk. De belangrijkste voorspellende factor van welzijn is de kwaliteit van onze relaties.” 

Dave Ulrich: “Het beste moet nog komen. Als we deze werkbeleving kunnen creëren, geven we onze mensen mogelijkheden om een verschil te maken.” 

 

Hoe HR zich kan voorbereiden op de toekomst van werk 

Volgens een recent artikel van McKinsey & Company, zullen organisaties in de nabije toekomst massaal overgaan op hybride werkmodellen. Medewerkers zullen veel meer extern gaan werken. 

Het is ook zo dat 60% van de organisaties nog niet precies weet hoe dat hybride model er in de praktijk uit gaat zien. In de komende jaren zullen zakelijke leiders, managers en HR-professionals ongetwijfeld worden geconfronteerd met talloze onvoorziene knelpunten. 

Om het soort medewerkerservaring te creëren dat Dave Ulrich beschreef tijdens het World-class Workplace-event, zullen organisaties beter moeten gaan communiceren met hun medewerkers. Daarom zijn strategieën voor doorlopend luisteren op basis van beproefde methoden en ervaringen cruciaal. De surveys en het intuïtieve platform van Effectory bieden organisaties alle oplossingen die ze nodig hebben op het gebied van medewerkersfeedback. Ontdek hoe Effectory jouw organisatie kan helpen bij het verbeteren van de werkbeleving van medewerkers.

World-class Workplace winnaars zijn toekomstbestendige werkgevers  

De World-class Workplace winnaars van 2021 zijn allemaal geweldige voorbeelden van organisaties die een cultuur hebben ontwikkeld waarin een goede werkbeleving centraal staat. 

Het World-class Workplace-keurmerk wordt toegekend aan organisaties met een medewerkerstevredenheid die hoger is dan onze wereldwijde of culturele benchmarks. Medewerkerstevredenheid wordt voor 100% gemeten op basis van medewerkersfeedback, waardoor deze een uitstekende maatstaf is voor de waardering van medewerkers voor hun werkgever. 

Effectory reikt elk jaar awards uit aan werkgevers die de ranglijst voor hun regio aanvoeren. Dit jaar ging de eerste plaats in de wereldwijde categorie naar de Icelandair Group, terwijl a.s.r. en Heembouw de concurrentie in Nederland wisten te verslaan. Gerresheimer veroverde de eerste plaats in Duitsland. 

Implementeer de oplossingen voor continuous employee listening van Effectory en word een toekomstbestendige World-class Workplace. 

 

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden