De wijsheid van de minderheid benutten in de corporate tribe

Marlies Pellikaan

Corporate antropologen Jitske Kramer en Daniëlle Braun inspireerden de zaal op het Beste Werkgevers Event 2016 met hun verhaal over ‘Deep Democracy’; een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

De wijsheid van de minderheid benutten in de corporate tribe

Jitske en Danielle bekijken organisaties als tribes. Ze reizen de wereld rond en ze reizen naar de spelonken van organisaties om daar te kijken hoe mensen met elkaar praten, samenwerken, samenleven, oorlog voeren en het weer goed maken. Want als je weet hoe je een tribe goed bestuurt, leidt en verandert, dan kun je dat ook toepassen op organisaties.

Hoe bouw je sterke tribes?

Safe for diversity and ready for change!

Sterke tribes zijn ‘safe for diversity and ready for change’. Ze zijn sterk en weten waar ze voor staan. Tegelijkertijd mogaen er binnen de tribe verschillen zijn en kan de tribe goed inspelen op veranderende omstandigheden.

Wat kunnen organisaties leren van tribes?

Wij denken misschien dat organisaties de organogrammen zijn met functies en namen, maar het gaat natuurlijk eigenlijk om onderlinge relaties, net als binnen tribes. De vraag is hoe je hier als Beste Werkgever mee om kunt gaan. Hoe kun je het volle potentieel van de groep kunt benutten? De oplossing hiervoor is Deep Democracy. Met Deep Democracy maak je de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Verbindend en participatief leiderschap.

Het Beste Werkgevers keurmerk

Effectory en Intermediair het Beste Werkgevers Keurmerk gelanceerd: een keurmerk dat organisaties ontvangen voor goed werkgeverschap. Jaarlijks beoordelen meer dan 200.000 medewerkers ruim 300 werkgevers via een medewerkersonderzoek. Uit de resultaten blijkt onder andere in hoeverre een werkgever zijn medewerkers in staat stelt om optimaal te presteren. Iedere organisatie met meer dan 100 medewerkers kan een gratis Beste Werkgevers Scan doen, en daarmee kans maken op het keurmerk. Beste Werkgevers levert daarmee de grootste en meest betrouwbare lijst op met de beste werkplekken in Nederland.

Lees meer