Demotie? Het is tijd voor een eerlijk verhaal!

Don Griffioen

Demotie is een thema dat lang onbespreekbaar is geweest. De effecten van het taboe op demotie zijn al wel enkele jaren zichtbaar. Zo publiceerde Het Parool dit artikel van Guido Heezen al in januari 2010. De afgelopen dagen is de discussie over demotie door de kwestie bij Capgemini in een stroomversnelling geraakt.

Demotie, toegevoegde waarde en beloning

In deze video reageert Guido Heezen op de ophef die de afgelopen week is ontstaan. Hij geeft zijn visie over het belang van een goede afstemming tussen toegevoegde waarde van medewerkers en het prijskaartje dat hier aan hangt.

Guido Heezen over Demotie [samenvatting van de video]

Ik denk dat het heel goed is dat deze discussie nu in een breder perspectief plaats vindt. Dat er ook een soort van taboe doorbroken wordt. Dit gaat wat mij betreft niet zozeer over ouderen.

Het gaat erom, dat er een eerlijker gesprek plaats vindt over de toegevoegde waarde van medewerkers… en het prijskaartje dat hier aan hangt. En dat hier meer flexibiliteit kan ontstaan.

Op dit moment is het feit dat er grote verschillen zitten tussen de beloning die medewerkers ontvangen en de toegevoegde waarde die wordt geleverd. Dat zien we ook terug in de medewerkersonderzoeken die we als Effectory doen.

Er wordt op veel plekken niet op een eerlijke manier gesproken met medewerkers over de vraag of de toegevoegde waarde die ze leveren nog wel in overeenstemming is met de beloning die ze ontvangen. En geloof me – het lijkt een bizar gesprek maar het is écht in het belang van de medewerker om niet meer te verdienen dan de toegevoegde waarde die hij of zij levert.

Als de toegevoegde waarde – en het prijskaartje dat hier aan hangt – uit balans raakt dan heeft de organisatie er namelijk belang bij om van deze medewerkers af te komen. Dat is misschien niet fair, maar dat is wel hoe het op dit moment werkt.

Het wordt tijd om binnen organisaties een cultuur te kweken, waarin het kijken naar toegevoegde waarde van medewerkers bij iedereen komt te liggen

Je kunt in Nederland, wanneer je binnen dezelfde organisatie blijft werken, alleen maar méér gaan verdienen. Teruggaan in salaris kan niet, dat is een soort van taboe.

Je moet dus als goed verdienende – en steeds beter verdienende – medewerker enorm op je hoede zijn of je op een bepaald moment niet te duur wordt voor hetgene dat je toevoegt. Anders is er een kans dat je bij een volgende reorganisatieronde aan de beurt bent.

Er wordt van medewerkers verwacht dat ze 100% bevlogen en betrokken zijn. Terwijl je als organisatie lang niet altijd eerlijk bent, en ook niet kan zijn. De wetgever speelt een bepalende rol in deze situatie, en dat is niet altijd in het belang van medewerkers.

We zien niet voor niets dat in de afgelopen reorganisaties met name oudere medewerkers de dupe zijn. De bereidheid van organisaties om oudere medewerkers in dienst te nemen is zeer beperkt. Juist omdat de toegevoegde waarde die ze kunnen leveren niet altijd overeen komt met de gecreëerde verwachtingen ten aanzien van beloning. Dit is in niemands belang.

Het wordt dus tijd dat we stoppen met elkaar voor de gek houden.

Het wordt tijd om te stoppen met het continue geupgrade van medewerkers op basis van alleen het feit dat ze ouder zijn en ergens langer werken.

Het wordt ook tijd om te stoppen met de schijnheiligheid van de “boven verwachting” beoordelingen. Zeker als deze alleen worden gegeven vanuit het oogpunt van motivatie, terwijl duidelijk is dat die hogere beloning niet meer wordt waargemaakt.

Het wordt tijd om binnen organisaties een cultuur te kweken, waarin het kijken naar toegevoegde waarde van medewerkers bij iedereen (en dus ook minder exclusief bij het management) komt te liggen.

Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie een beeld heeft van de toegevoegde waarde die door de medewerkers wordt geleverd. En of die toegevoegde waarde nog klopt met de beloning die daar tegenover staat. Het is belangrijk dat daar met behulp van eerlijke feedback over gesproken kan worden. Pas dan ontstaat er een oprechte vorm van ondernemerschap binnen organisaties!

In de nabije toekomst zullen we zien dat organisaties die bereid zijn om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen, duurzaam beter gaan presteren.

Omdat de medewerkers er op een eerlijkere basis en zonder angst gewoon lekker bevlogen kunnen zijn. De medewerkers binnen deze organisaties zullen steeds beter zelf aanvoelen wanneer ze zich verder moeten ontwikkelen. Wanneer ze qua beloning een stapje terug moeten doen, méér kunnen vragen of beter ergens anders heen kunnen gaan.