Dit zijn de vier universele wensen van medewerkers

Christian de Waard

Benieuwd wat jouw medewerkers in vuur en vlam zet? Wij zochten het voor je uit. Via onze Global Employee Engagement Index™ vroegen wij 18.000 medewerkers wereldwijd wat zij van hun werkgever verlangen. We analyseerden 86 verschillende factoren en kwamen uit bij de onderstaande vier universele wensen.

Dit zijn de vier universele wensen van medewerkers

De Global Employee Engagement Index™

De Global Employee Engagement Index™ is gebaseerd op een grootschalig, wereldwijd onderzoek. In 56 landen hebben we medewerkers naar hun mening over hun werk en hun werkomgeving gevraagd. Ruim 18.000 respondenten hebben gerichte vragen beantwoord over 21 belangrijke HR-thema’s, waaronder betrokkenheid, bevlogenheid en motivatie. Met als resultaat een gedetailleerd inzicht in de werkbeleving van medewerkers wereldwijd.

1. Een hartveroverende bedrijfscultuur

Medewerkers willen het liefste een ‘hartveroverende’ bedrijfscultuur waarin zij goed passen, gewaardeerd worden en trots kunnen zijn op de normen en waarden waarvoor de organisatie staat. Die cultuur willen ze direct bij binnenkomst ervaren.

Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle webshop Zappos. Als je hier start als nieuwe medewerker, begint je loopbaan met een training van vier weken waarin alle ins en outs van de organisatie gedeeld worden. Na afloop van de training krijgen de nieuwe medewerkers tweeduizend dollar aangeboden om Zappos te verlaten. Het doel hiervan: medewerkers bewust laten kiezen voor hun werkgever en de betrokkenheid stimuleren. Slechts één procent neemt deze vertrekpremie aan. Als de bedrijfscultuur goed is, voelen medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie én meer bevlogen in hun werk. Dat leidt tot tevreden en loyale klanten.

2. Een optimale werkomgeving

In een optimale werkomgeving voelen medewerkers zich vrij om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren, te presteren en daarmee bij te dragen aan de wereld. Ook willen zij zich graag continu ontwikkelen. Vooral jongere medewerkers hunkeren naar flexibiliteit, zingeving en ontwikkelingsmogelijkheden in hun werk. Vaak wordt beweerd dat jongeren vanwege hun behoefte aan flexibiliteit een bestaan als freelancer of consultant prefereren boven een 9-tot-5-bestaan. Maar uit ons onderzoek blijkt dat jongeren het liefst de voordelen van flexibiliteit combineren met zekerheden zoals die geboden worden in een vast dienstverband. 

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download

3. Uitzonderlijke leiders

Van CEO’s en directeuren verlangen medewerkers wederzijds vertrouwen, open communicatie en up-to-date kennis. Helaas blijkt top-down communicatie nog steeds de norm en zijn directies zich vaak onvoldoende bewust van wat er zich op de werkvloer afspeelt. Leiders die dit beeld doorbreken en zich laten zien op de werkvloer, worden op handen gedragen.

In Nederland zien we dit bijvoorbeeld bij de World-class Workplaces.  In deze organisaties staat de directie vaak midden tussen de medewerkers en wordt de organisatie aangestuurd op basis van vertrouwen in plaats van op controle. Zij faciliteren dat medewerkers hun vak goed uit kunnen voeren. Onnodige regels en procedures worden geschrapt en vakmanschap wordt beloond.  

4. Inspirerende managers

De perfecte manager inspireert en motiveert, zeggen medewerkers. Deze manager gebruikt de feedback van zijn medewerkers en is bekwaam in ‘people management‘. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn met hun managers. Voor zover die aanwezig zijn althans, in zelfsturende organisaties is dit natuurlijk niet zo. In dat geval zijn seniors of teamcoaches vergelijkbaar. Wel geven medewerkers aan het jammer te vinden dat er weinig gebeurt met de feedback en verbeterpunten die zij aandragen. En dat is jammer, want organisaties die gebruik maken van sociale innovatie en luisteren naar de feedback van hun medewerkers, blijken succesvoller te zijn.

Juist de mensen op de vloer weten welke simpele, snelle aanpassingen leiden tot een beter resultaat. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat zowel de innovativiteit (+37%) als de productiviteit van sociaalinnovatieve organisaties (+22%) hoger liggen dan bij traditionele top-down organisaties. Daarnaast blijkt de omzetgroei (+15%) en winstgroei (+14%) van sociaal-innovatieve organisaties hoger te zijn.

Hoe scoor jij?

Hoe doe jij het, op een schaal van 0 tot 10, op de bovenstaande vier pijlers? Onze feedbackinstrumenten helpen je organisatie op deze vlakken te verbeteren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu