Duidelijke doelen zorgen voor bevlogen medewerkers

Guido Heezen

De honderd beste werkgevers van Nederland scoren hoog op leiderschap en helderheid over organisatiedoelstellingen. ‘Mijn leidinggevende geeft duidelijk aan welke doelen ik moet behalen’ wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,0. Dit is een half punt hoger dan bij andere organisaties in Nederland, die gemiddeld een 6,5 geven. Inzicht in de doelstellingen leidt tot meer inzet en bevlogenheid bij medewerkers. Zij doen graag een stapje extra als dat bijdraagt aan het organisatiesucces (score 7,8 bij de honderd beste werkgevers ten opzichte van een 7,5 bij andere organisaties).

Duidelijkheid over de doelstellingen zorgt voor begrip en vertrouwen in de keuzes van de organisatieleiding. De stelling ‘Ik heb vertrouwen in de leiding van de organisatie’ scoort bij de honderd beste werkgevers dan ook een ruime voldoende (6,7), ten opzichte van een onvoldoende (5,6) bij andere organisaties.

Verder kijken dan de eigen functie

‘Door dit vertrouwen groeit de bereidheid van medewerkers om verder te kijken dan hun eigen functie’. De bereidheid ander werk uit te voeren is hoger bij de honderd beste werkgevers (score 8,1 ten opzichte van een 7,9 bij andere organisaties). ‘Medewerkers willen best nieuwe, andere taken op zich nemen die buiten hun vakgebied vallen, als maar duidelijk is waarom dit waardevol is. Inzicht in het grotere plaatje helpt daarbij enorm. Medewerkers gaan hierdoor buiten de kaders van hun functie denken en voelen zich vrij om mee te denken over organisatiedoelstellingen. Hun bevlogenheid neemt hierdoor enorm toe.’

Beste Werkgeversonderzoek

Deze resultaten blijken uit het Beste Werkgeversonderzoek van Effectory en VNU Vacature Media. Het onderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd door Effectory om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Aan het onderzoek hebben 269 organisaties deelgenomen. De positie die organisaties op de ranglijst krijgen is gebaseerd op de algemene tevredenheid van de eigen medewerkers. De respondenten in het Beste Werkgeversonderzoek zijn ondervraagd over hun werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevenden, beloning en ontwikkelingsmogelijkheden.