Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda, ook binnen de GGZ-branche

Hoe kunnen medewerkers op een gezonde en gemotiveerde manier blijven werken gedurende hun gehele loopbaan? Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan de orde van de dag. Steeds meer organisaties treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Om deze initiatieven te stimuleren kunnen organisaties vanaf 15 oktober subsidie aanvragen via een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds).

Ook binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Met initiatieven, zoals het Levensfasebudget (LFB), probeert de branche zich voor te bereiden op een duurzame toekomst. In het onlangs verschenen GGZ branchemagazine kunt u onder andere lezen hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid binnen de branche.

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 22 miljoen euro ter beschikking voor projecten om medewerkers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe ESF-regeling. Deze regeling is bedoeld om projecten gericht op duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor deze projecten, denk aan het uitvoeren van een organisatiescan, periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het bevorderen van gezond en veilig werken en het stimuleren van sociale innovatie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Ook de onderzoeken van Effectory komen in aanmerking voor deze subsidie. We adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Per project bedraagt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten, tot maximaal €10.000,-. Heeft u interesse? Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunt u hier een aanvraag indienen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, dus wees er snel bij.

EffectoryWilt u meer weten over de subsidie of Effectory?

Neem voor meer informatie over de subsidie en de mogelijkheden van Effectory contact op met 020 – 30 50 102 of via voorlichting@Effectory.nl.

Levensfasebudget

Het Levensfasebudget is een verlofregeling voor de GGZ-branche en is ontwikkeld om medewerkers gedurende hun loopbaan de ruimte te bieden om op een vitale en gemotiveerde manier hun werk te kunnen doen. Per jaar ontvangen medewerkers 35 extra verlofuren die zij jaarlijks kunnen opnemen of kunnen sparen om later op te nemen. Bijvoorbeeld om in een drukke periode van hun leven minder te werken. Deze uren worden naast de vakantiedagen toegekend. Het LFB geeft medewerkers de mogelijkheid om naar eigen wensen/ behoeften de carrière vorm te geven.

GGZ branchemagazine

We zien in onze medewerkersonderzoeken dat duurzame inzetbaarheid onder andere gekoppeld is aan de motivatie van medewerkers, de baanzekerheid, de werk-privé balans en de wil om te ontwikkelen. In het onlangs verschenen branchemagazine voor de GGZ leest u onder andere hoe de werkbeleving van medewerkers is ten aanzien van bovengenoemde thema’s. Naast duurzame inzetbaarheid delen we met u de opvallendste resultaten op onder andere de HR-thema’s betrokken- en bevlogenheid, rolduidelijkheid en cliëntgerichtheid. U kunt het branchemagazine gratis aanvragen:

» Vraag gratis het GGZ Branchemagazine aan