Effectory CQ geaccrediteerd

Arne Barends

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hecht veel waarde aan transparantie en kwaliteit van zorg in Nederland. Vanaf 2010 wordt aan alle zorginstellingen sterk aangeraden om de kwaliteit van de zorg inzichtelijk en meetbaar te maken. Hierdoor kunnen de prestaties van zorginstellingen met elkaar vergeleken worden. Het Centrum Klantervaring Zorg heeft hiervoor een algemene meetstandaard ontwikkeld: de CQ-index (Consumer Quality Index). Effectory is sinds eind vorig jaar CQ geaccrediteerd.

Waarom de CQ –index?

Het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) zorgt ervoor dat de ervaringen van consumenten met de gezondheidszorg de komende jaren systematisch in kaart worden gebracht. Het CKZ ziet er op toe dat ervaringen van consumenten met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier worden gemeten en openbaar gemaakt, zodanig dat het mogelijk is om zorginstellingen met elkaar te vergelijken. Hierbij geldt een landelijke meetstandaard, de CQ-index of CQI. Met de CQ-index is het mogelijk om op gestandaardiseerde wijze de kwaliteit van de zorg vanuit cliënten- en patiëntenperspectief in kaart te brengen. Alleen onderzoek dat is uitgevoerd door geaccrediteerde meetbureaus komt in aanmerking voor het keurmerk CQ-index.

Medewerkers- en klantervaringsonderzoek in de zorg

Effectory is er van overtuigd dat organisaties die in goed contact staan met medewerkers en klanten, organisaties zijn die excelleren. Effectory voert jaarlijks tal van medewerkersonderzoeken uit voor zorginstellingen. Zorg is mensenwerk, geen dag is hetzelfde. Dit vraagt veel energie en inzet van medewerkers. Gemotiveerd personeel is daarom een belangrijke succesfactor voor zorginstellingen. Effectory voert jaarlijks ook tal van klantenonderzoeken uit voor profit en non-profitorganisaties. Om aan de wens van zorginstellingen voor cliëntervaringsonderzoek te voldoen, heeft Effectory zich geaccrediteerd voor de CQ-index.

Technische en emotionele kwaliteitsindicatoren

In de meetmethodieken die vanuit verschillende hoeken gelanceerd zijn op het gebied van cliëntervaringsonderzoek, wordt steeds meer gestuurd op technische kwaliteitsindicatoren. Steeds minder gaat het om de emotionele kwaliteit. Effectory is van mening dat de beleving van cliënten en patiënten minstens net zo belangrijk is als technische kwaliteitsindicatoren. Effectory heeft daarom een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld voor zorginstellingen waarin de klantervaring (cliënt/ patiënt) centraal staat. Het onderzoek biedt waardevolle stuurinformatie voor zorginstellingen en kan gebruikt worden voor de externe verantwoording.