Effectory nieuwe exploitant InternetSpiegel

Arne Barends

Effectory heeft onlangs een belangrijke aanbesteding gewonnen binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Veiligheid. Het gaat om InternetSpiegel. Dit is een instrument voor medewerkersonderzoek en intern klantenonderzoek waar het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eigenaar van is. Het Ministerie van BZK zet –in samenwerking met de Stichting ICTU- het programma InternetSpiegel in om goed werkgeverschap binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Veiligheid te stimuleren. Per jaar doen 100 tot 150 organisaties onderzoek via InternetSpiegel.

Voor alle organisaties die zich hebben aangesloten bij de aanbesteding, vervalt hiermee een aparte aanbestedingsplicht.

Vanaf heden zullen wij voor InternetSpiegel de medewerkers- en intern klantenonderzoeken uitvoeren binnen deze twee sectoren. We zijn erg blij met de samenwerking met Stichting ICTU/ BZK. Deze nieuwe samenwerking biedt ons de kans om op grote schaal bij te dragen aan een goed functionerende overheid. Dit maakt ons trots!

Als exploitant van InternetSpiegel verwachten we nog meer organisaties te helpen bij de invulling van hun goed werkgeverschap.

Over de keuze voor Effectory zegt BZK het volgende:

“Effectory is een partner die veel ervaring heeft met het uitvoeren van degelijk medewerkeronderzoek en ook veel waarde hecht aan een adequate follow-up van dergelijk onderzoek. Effectory beschikt over een innovatief dienstenpakket, heeft een overtuigend trackrecord en biedt met die achtergrond ook aanknopingspunten over de grenzen van de overheidssectoren heen. We zien door de samenwerking met deze nieuwe partner allerlei mogelijkheden ontstaan om nog meer van betekenis te kunnen zijn voor publieke organisaties.”

Door de krachten van InternetSpiegel en Effectory te bundelen, wordt het mogelijk om zowel de klanten van InternetSpiegel als van Effectory een nog breder vergelijk te bieden met andere organisaties, zowel binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid als daarbuiten.

Op dit moment zijn we druk bezig om de onderzoeken van InternetSpiegel en Effectory verder te harmoniseren. We verwachten hier veel van en zien veel kansen om ons beider onderzoeken sterk te verrijken.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via: 020-30 50 107 of  via:  Arne.barends@effectory.nl