Effectory voldoet aan internationale norm voor informatiebeveiliging

Wouter Buzing

Effectory is ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Effectory toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen, zowel in technische zin als organisatorisch.

Effectory voldoet aan internationale norm voor informatiebeveiliging

Dit is in oktober 2015 door de externe auditor BSI Group Nederland onafhankelijk en objectief vastgesteld volgens ISO/IEC 27001. Dit is een internationale norm voor informatiebeveiliging opgesteld door ISO. Klanten van Effectory hebben hiermee de extra zekerheid dat gegevens en informatie aantoonbaar adequaat en beveiligd worden behandeld.

Door de jaren heen heeft Effectory altijd al veel aandacht gegeven aan het beveiligen van informatie. Het enige verschil met nu is dat het ook door een externe partij onafhankelijk en objectief is geverifieerd. Noemenswaardig is dat de externe auditor regelmatig positieve opvallendheden aantrof waardoor het certificatietraject sneller dan gemiddeld is verlopen.

De informatiebeveiliging heeft betrekking op het uitvoeren van medewerkers- en klantenonderzoeken door Effectory, inclusief InternetSpiegel klanten. Hieronder valt het verzamelen van gegevens en informatie, het verwerken hiervan, en hierover rapporteren en adviseren. Te denken valt onder andere aan persoonsgegevens van respondenten en aan onderzoeksresultaten zoals rapportages.

Wij zijn super trots op het toegekende certificaat. Het is een kroon op het werk van de afgelopen jaren waarbij informatiebeveiliging telkens een belangrijk uitgangspunt is in de dienstverlening aan onze klanten.