Efficiency in de zorg, realiteit of fictie?

Suzanne Mancini

Ziekenhuizen worden uitgedaagd om meer te doen met minder mensen en met behoud van kwaliteit en veiligheid. Het efficiënter inrichten van de organisatie is dan ook aan de orde van de dag. De afgelopen jaren is er enorm veel focus op efficiency gelegd, maar wordt er daadwerkelijk efficiënter gewerkt in de ogen van de medewerkers?

Uit onderzoek blijkt: Vooruitgang!

De medewerker speelt uiteraard een centrale rol. Hij of zij is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg, gaat aan de slag met nieuwe systemen en weet wat er wel en niet “werkt” op de werkvloer. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat medewerkers wel degelijk een vooruitgang zien in efficiency!

Ziekenhuizen met minder dan 2.000 medewerkers scoren significant hoger op efficiency in vergelijking met grotere ziekenhuizen

Imre Aniba, consultant van Effectory geeft de bijbehorende cijfers: “In onze Zorgbenchmark, bestaande uit gemiddeld 125.000 medewerkers in de zorg die elk jaar worden bevraagd over hun werk, kunnen we verschillende trends zien. Hoewel ‘efficiency’ altijd kritisch wordt beoordeeld, is de score de afgelopen jaren langzaam aan het verbeteren: In 2008 en 2009 werd gemiddeld een 4,8 gescoord. Sinds 2010 stijgt het cijfer en het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden is met een 5,1 duidelijk hoger. Het ligt zelfs iets boven het landelijk gemiddelde van de Nationale Tevredenheids Index, waarin alle arbeidssectoren in Nederland zijn vertegenwoordigd.”

Medewerkers vinden niet alleen dat er op hun afdeling significant efficiënter wordt gewerkt, maar zijn ook van mening dat hun werkgever hen hierin beter faciliteert. Aniba: “de beoordeling van ‘efficiënt en effectief gebruik van middelen’ is sinds 2008 van gemiddeld een 4,7 naar gemiddeld een 5,3 gestegen. Een duidelijke trend.”

De invloed van fusies

Een secundaire vraag die hierbij gesteld kan worden is of de fusiegolf van ziekenhuizen de afgelopen jaren effect heeft gehad en of de efficiency binnen ziekenhuizen hiermee gestegen is. Aniba: “Medewerkers vinden in ieder geval van niet. Ziekenhuizen met minder dan 2.000 medewerkers scoren significant hoger op efficiency in vergelijking met grotere ziekenhuizen. Dit komt overeen met de trend die we zien bij andere zorginstellingen.”

Tot slot vinden mensen die langer dan drie jaar in dienst zijn dat er minder efficiënt gewerkt wordt dan mensen die pas net in een ziekenhuis werken. “Dit is echter te verklaren door het gegeven dat nieuwe medewerkers over het geheel gezien hoger scoren op tevredenheid. Het effect van de roze bril.” en Aniba vult aan: “Al met al, efficiency in de zorg is vandaag de dag steeds meer de realiteit maar zal ook in de toekomst centraal moeten blijven staan.”