Estinea ziet de Wmo als kans om cliënten in hun kracht te zetten

Estinea heeft sinds 2013 pilots opgezet in verschillende gemeenten om te onderzoeken op welke wijze de organisatie zich kan doorontwikkelen na invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lea Vissers sprak met Véronique Schulingkamp, Beleidsmedewerker HRM over het werken in zelfsturende teams en met Herman Winkelhorst, persoonlijk begeleider en kwartiermaker Wmo over de diverse Wmo-pilots die Estinea opgezet heeft.

EstineaEstinea ondersteunt cliënten met een (verstandelijke) beperking bij wonen, leren en werken. Zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk. De medewerkers van Estinea proberen hun cliënten in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling. Om oplossingen te kunnen bieden waar de cliënt echt iets aan heeft, is de organisatiestructuur van Estinea plat en zijn de lijnen kort. De medewerkers van Estinea staan dicht bij de cliënten. Zij werken in zelfsturende teams, die nauw samenwerken met ouders of vertegenwoordigers, familie en vrienden. 

Zelfsturende teams

“Sinds eind jaren ’90 werken jullie in zelfsturende teams”, aldus Vissers. “Wat was voor jullie de voornaamste reden om zelfsturend te gaan werken? Schulingkamp: “Vanaf 1 april 1998 zijn wij zelfsturend geworden. De belangrijkste reden hiervoor was de visie van Estinea om cliënten meer regie en zeggenschap te geven over hun eigen leven. Hiervoor hebben medewerkers ook meer verantwoordelijkheid en regelmogelijkheden nodig om goed en snel in te kunnen spelen op de wensen en behoeften.” Schulingkamp vervolgt: “Een tweede motivatie om zelfsturend te worden was destijds onze financiële situatie. Het was toentertijd noodzakelijk om te bezuinigen. We wilden het wel in één keer goed doen. Daarom hebben we destijds veel aandacht besteed aan ‘de omslag’ tot het goed liep.”

“Zelfsturing is nooit af, het is een proces wat continu in ontwikkeling is.” Véronique Schulingkamp, 
Beleidsmedewerker HRM bij Estinea

Vissers: “Welke voordelen biedt het werken in zelfsturende teams aan jullie cliënten én jullie medewerkers? Schulingkamp: “We wilden onze medewerkers met de omslag meer ruimte en verantwoordelijkheid bieden en een uitdagende werkomgeving. Uit ons medewerkersonderzoek blijkt dat we een hoge tevredenheid en betrokkenheid hebben. Zelfsturing draagt hierin zeker bij. Er zijn kortere lijnen richting de cliënt, de begeleider en de vertegenwoordiger.” Vissers: “Tegen welke zaken lopen jullie aan bij het werken in zelfsturende teams?” Schulingkamp : “Waar we tegenaan lopen is dat het soms lastig is om heel duidelijke kaders op te stellen over wie wat doet: het team, de regiomanager of de stafdiensten? Hoewel er altijd ‘grijze gebieden’ zullen blijven, proberen we wel steeds samen te zoeken naar duidelijkheid hierover. Zelfsturing is nooit af, het is een proces wat continu in ontwikkeling is.”

Estinea

Meer lezen over Estinea?

Lees het hele interview met Véronique Schulingkamp en Herman Winkelhorstover o.a. de Wmo-pilots.

Meer lezen