Feedback verzamelen is een vak – ook als het gaat om privacy | Effectory

Wouter Buzing

“Nu de economie groeit en de banenmarkt krapper wordt, zijn medewerkersbetrokkenheid en medewerkersbehoud een topprioriteit”, schreef analist Josh Bersin in de zomer van 2015 op de website van het zakenblad Forbes. “Gratis lunch en snacks, onbeperkt vakantie, yogaklassen, en dure opleidingsmogelijkheden zijn algemeen aan het worden.”

Feedback verzamelen is een vak – ook als het gaat om privacy

Feedback verzamelen is essentieel

Eind 2019 geldt die situatie eigenlijk nog steeds. Opzichtige pogingen om een populair werkgever te worden leiden echter niet (meer) automatisch tot meer bevlogenheid en betrokkenheid, zo concludeerde Bersin. Er bestaat namelijk niet zoiets als een eenvoudige formule om een goede werkgever te worden. Dat komt vooral omdat er zoveel verschillende factoren tegelijk van invloed zijn op bevlogenheid en betrokkenheid, zowel binnen als buiten organisaties.

Binnen organisaties gaat het bijvoorbeeld om inhoud van het werk, kwaliteit van het management, ontwikkelingsmogelijkheden, sociale veiligheid binnen de organisatiecultuur, onderling vertrouwen, en de interne carrièrekansen. Buiten organisaties zien we de komst van websites zoals Glassdoor.com, waarop (ex-)medewerkers hun werkgever voor het oog van de hele wereld kunnen beoordelen. Positieve medewerkers-reviews zijn inmiddels ook een voorwaarde geworden om voldoende nieuw talent aan te trekken.

Vooral millennials en de generatie Z willen daarnaast graag bij organisaties werken die een zinvolle maatschappelijke bijdrage leveren.

Een en ander maakt feedback verzamelen onder medewerkers essentieel.

Bersin zei in 2015 dat dit zou dat leiden tot een groot en breed aanbod aan feedbacktools. Dat was toen al sterk in opkomst, en die voorspelling is ruimschoots uitgekomen. Er bestaan intussen veel verschillende feedbacktools waarmee je als organisatie feedback kunt ophalen onder je medewerkers.

Geloofwaardigheid en privacybescherming

En natuurlijk kan je veel leren met het ophalen van feedback onder medewerkers. Toch kleven er haken en ogen aan bij het gebruik van dergelijke feedbacktools. Bijvoorbeeld op het gebied van geloofwaardigheid, en in de sfeer van privacy.

Veel van de softwaretools hebben geen HR-achtergrond. Het zijn vaak softwareontwikkelaars die inspelen op de massale honger bij organisaties naar informatie over het welbevinden van hun medewerkers. Een tool wordt hierbij als reddende engel voorgeschoteld voor al je organisatieproblemen. Veel van deze tools stellen het belang van de werkgever voorop, en houden onvoldoende rekening met medewerkersbelangen. Dit gaat ten koste van de geloofwaardigheid van deze onderzoeken onder je medewerkers.

Daarnaast laten veel van de softwaretools ook te wensen over wat betreft privacybescherming. Hoe dieper je in de cijfers duikt op zoek naar waardevolle verbanden, hoe groter ook het privacy risico. Bij kleine teams moet je niet het gemiddelde rapportcijfer voor leidinggevenden berekenen per geslacht of leeftijdsgroep. Dat is het beste recept om ervoor te zorgen dat individuele medewerkers herleidbaar worden.

Gespecialiseerde aanbieders van medewerkersonderzoeken zijn zich terdege bewust van de complexiteit van hun taak. Ze hebben daarom allerlei specialisten in huis, zoals arbeidspsychologen, organisatiekundigen, teamtrainers en data-analisten. Deze disciplines heb je niet alleen nodig voor de geloofwaardigheid van je onderzoek, maar ook om de privacy van je medewerkers te beschermen.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Opslag in de cloud

Er schuilt nog een addertje onder het gras. Nog geen vijftien jaar geleden bewaarden de meeste organisaties al hun data op eigen PC’s of eigen netwerkcomputers (servers). Ook hun software draaiden ze lokaal. Dat bracht een hoop onderhoud met zich mee, en ook veel kopzorgen over beveiliging, beschikbaarheid en capaciteit.

Dankzij breedbandinternet en collectieve datacenters draait zo ongeveer alles tegenwoordig in de ‘cloud’. Dat wil zeggen: op een anonieme computer die niet van jou is. Dit heeft veel voordelen. Zo hoeven organisaties zich geen zorgen meer te maken over onderhoud, capaciteit, en grote delen van de beveiliging op platform- en infrastructuurniveau. Dat doen de cloud providers voor hun – en in veel gevallen uiterst professioneel.

Wat veel organisaties zich intussen wel realiseren, is dat onder de huidige Europese privacywetgeving persoonsgegevens van Europeanen uit principe opgeslagen moeten worden op servers in Europa.

Dat maakt het risicovol om zomaar een willekeurige hippe tool in te zetten voor het verzamelen van feedback, zeker als die tool uit Amerika of een ander niet-Europees land komt. Deze tools gebruiken vaak datacenters buiten Europa. Bovendien is niet binnen elk land het privacy bewustzijn even hoog. Hierdoor wordt mogelijk meer aandacht gegeven aan het minimaliseren van de time-to-market, in plaats van het aanbieden van software die voldoet aan privacy-by-design.

Better be safe than sorry

Tot nu toe heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vooral oog voor de privacybescherming van patiënten en burgers. Maar er zijn tekenen die erop wijzen dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar toezicht aan het verbreden is. Dat blijkt onder meer uit een dit voorjaar gestarte campagne die speciaal gericht is op mkb’ers. Ook voor medewerkersonderzoeken geldt daarom: better be safe than sorry.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Richt flexibel je eigen medewerkersonderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu