Betrokken medewerkers zijn productiever

Hoe betrokken zijn je medewerkers? Een belangrijke vraag, want tevredenheid alleen zegt niet alles. De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden heeft ervaring met de betrokkenheidsanalyse van Effectory.

Een medewerker kan heel tevreden zijn, en toch weinig presteren. Bijvoorbeeld omdat hij elke dag met een kop koffie in de hand bij jou kan internetten”, zegt Joyce Lemmens, lead product developer bij Effectory. “Tevredenheid van medewerkers is daarmee niet gelijk minder belangrijk, het is en blijft de basis voor succes. Maar tevredenheid alleen zegt niet per definitie of je medewerkers effectief zijn en bijdragen aan de organisatie.”

Daarom werkte Effectory de betrokkenheidsanalyse uit. Die analyse laat zien hoe medewerkers in hun organisatie staan. Zijn ze affectief betrokken, dat wil zeggen voelen ze zich echt thuis? “Affectief betrokken medewerkers dragen het meeste bij aan het bedrijfsresultaat.” Zijn ze normatief betrokken; blijven ze vooral uit een gevoel van morele verplichting – zoals vroeger bij veel familiebedrijven het geval was? Of zijn ze continuerend betrokken, dat wil zeggen betrokken uit een gevoel van noodzaak? “Vaak denken deze medewerkers ‘ik blijf, anders is het nadelig voor mij’. Denk aan bankmedewerkers met een voordelige hypotheek. Deze laatste groep heeft geen of zelfs een negatieve relatie met prestatie. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de verschillende vormen van betrokkenheid.”

Medewerkersonderzoek voor het FMOFMO De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is een bank die iets wil betekenen in de wereld. “Die missie klinkt door in alles wat we doen”, zegt Angelique Dekker van HRM. Betrokkenheid van de medewerkers is voor deze bank dan ook belangrijk. “We scoorden goed op betrokkenheid, maar zagen ook dat in de combinatie met efficiency en effectiviteit nog wel wat te winnen valt. Juist door hun bevlogenheid pakken medewerkers soms net te veel op. Met dat gegeven kunnen we nu goed aan de slag.” Rolf Daalder, sinds anderhalf jaar ICT-manager bij FMO: “Medewerkers zijn hier heel erg betrokken. Veel mensen werken hier uit ideële overwegingen, die voelen zich echt thuis bij de organisatie. Daarnaast krijg je hier veel vrijheid en kansen, is iedereen heel benaderbaar, geen politiek gekonkel en dat maakt, denk ik, dat we ver boven gemiddeld scoren op tevredenheid en betrokkenheid.” Dat kan kloppen, want volgens Lemmens spelen bedrijfscultuur, missie en doelstellingen in dit verhaal een hele belangrijke rol.

“Medewerkers kunnen zich pas echt thuis voelen als ze weten waar de organisatie voor staat. En dat is belangrijk want betrokken medewerkers zijn productief en blijven langer bij de organisatie. Lifetime employment zie je steeds minder, mensen hebben veel keus op de arbeidsmarkt en dat wordt alleen maar meer. Betrokkenheid wordt daarmee steeds belangrijker.”