Franse medewerkers pesten het meest op de werkvloer

In heel Europa blijken Franse medewerkers elkaar het meest op het werk te pesten. Maar liefst 1 op de 5 geeft aan te worden getreiterd door naaste collega’s. Ook Duitsers en Engelsen kunnen er wat van: hier geeft 1 op de 6 medewerkers aan gepest te worden. In Nederland is de sfeer op de werkvloer veel beter. Er wordt hier in vergelijking met andere Europese landen maar weinig gepest: slechts 6% van de medewerkers geeft aan weleens getreiterd te worden. Dit is het laagste percentage in heel Europa.

Op de werkvloer in Nederland zijn we erg aardig voor elkaar. Dit geldt ook voor Zweden: hier geeft 7% aan weleens gepest te worden door collega’s. Nederland blijft met 6% echter nummer 1 in Europa. Spanje en Italië behoren tot de middenmoot, net zoals België. Dit blijkt uit een onafhankelijk Europees onderzoek van Effectory, marktleider in medewerkers onderzoek, waarbij 6000 medewerkers uit acht Europese landen zijn ondervraagd.

“Geven minder medewerkers het aan, of is de werksfeer daadwerkelijk beter? Dat is de vraag.”

Positieve trend

Het onderzoek laat een positieve tendens zien in Nederland. Guido Heezen, directeur van Effectory: “We zien een dalende lijn in het aantal medewerkers dat in Nederland gepest wordt op de werkvloer. Zo gaf in 2007 nog circa 10% van de medewerkers aan gepest te worden, inmiddels is dat percentage terug gelopen naar een kleine 6%. Een prettige constatering, maar we moeten ook kritisch blijven. Geven minder medewerkers het aan, of is de werksfeer daadwerkelijk beter? Dat is de vraag.”

Vrijblijvend advies

Thinking of conducting an International employee survey? Contact Effectory International for expert advice on the following:

Plezierige collega’s

Worden collega’s over het algemeen meer gewaardeerd in landen waar weinig gepest wordt? “Niet per definitie”, vertelt Heezen. “Nederland en Zweden scoren het hoogst op de stelling ‘Ik heb plezierige collega’s’ (respectievelijk een rapportcijfer van 8,2 en een 7,9, red.). Tot zover zien we een verband. Maar ook Frankrijk en Duitsland scoren op deze stelling vrij goed (een 7,2 en een 7,3, red.), terwijl hier juist het meeste gepest wordt.” Spanje en Italië zijn de hekkensluiters wat betreft plezierige collega’s, hier waardeert men elkaar het minst (een 7,0 en 6,9).

Werkplezier

En hoe zit het met plezier in het werk in Europa? Heezen: “Hier zien we eenzelfde patroon. Opnieuw scoren Nederland en Zweden het hoogst, een 7,7 en een 7,6. Frankrijk en Duitsland scoren middelmatig. Spanjaarden en Italianen gaan met de meeste tegenzin naar hun werk, een 5,8 en een 6,2. Over het algemeen scoort Nederland op alle drie de punten het hoogste: op de werksfeer in Nederland mogen we dus best trots zijn.”