Werkbeleving binnen de GGZ-sector

De GGZ-sector zet in op betere en efficiëntere zorg, waarbij de cliënt centraal staat. Steeds meer GGZ organisaties vergroten daarom de regelruimte van medewerkers zodat zij samen met de cliënt meer regie hebben in het herstelproces. Door deze manier van organiseren zien we dat medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie voelen. Daarnaast blijkt uit onze onderzoeken dat GGZ medewerkers over het algemeen zeer gemotiveerd zijn, bereid zijn om een stap extra te zetten en zich graag willen ontwikkelen. Dit zijn belangrijke aspecten om te benutten bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.