Werkbeleving binnen de Gehandicaptenzorg

De overheid zet steeds meer in op de zelfredzaamheid van cliënten en informele zorg. In hoeverre hebben deze ontwikkelingen invloed op de werkbeleving van medewerkers in de gehandicaptenzorg?

We zien dat ondanks alle veranderingen medewerkers sterk betrokken zijn bij de organisatie en bevlogen zijn in hun werk. Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van de cliënt en de zorg dichterbij huis te organiseren, zien we dat medewerkers meer verantwoordelijkheden en regelruimte krijgen. Organisaties gaan mede daarom steeds meer zelforganiserend werken. Deze ontwikkeling is van invloed op leiderschap, cliëntgerichtheid, de werk-privé balans en efficiëntie. Lees meer over de werkbeleving in het branchemagazine Gehandicaptenzorg.

Benieuwd naar de werkbeleving in de gehandicaptenzorg? Download het gratis branchemagazine!

Hoe scoort de gehandicaptenzorg op de opvallendste HR-thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, autonomie, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en cliëntgerichtheid?

Downloaden