GGZ Noord-Holland Noord blijft scherp

Elke twee jaar voert Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland Noord (kortweg GGZ NHN) een medewerkersonderzoek uit in samenwerking met Effectory. Wat voor resultaten levert dit op en hoe bevalt de samenwerking? Adriaan Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur, deelt zijn ervaringen. ‘Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van onze organisatie.’

MTO_GGZ_Noord_Holland_Noord_NHN 

GGZ NHN verleent hulp aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. De organisatie zorgt voor de ontwikkeling en de uitvoering van alle geestelijke gezondheidszorg in Noord-Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Het zorgaanbod is zeer divers: van kortdurende behandeling tot langdurige begeleiding, van thuishulp tot opname in een kliniek en van een therapeutisch gesprek tot dagactiviteiten.

Hoge respons

Wat is de reden dat GGZ NHN regelmatig een medewerkersonderzoek uitvoert? Hier hoeft Jansen niet lang over na te denken. ‘Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Het is cruciaal om te weten welke thema’s er bij hen spelen. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) brengen we dit nauwkeurig in kaart.’ Net zoals de meeste andere ggz-instellingen houdt GGZ NHN daarbij een tweejaarlijkse frequentie aan. Inmiddels is de derde meting net achter de rug. Jansen: ‘We zijn dit jaar erg blij met de respons die behaald is. Deze viel met bijna 80% bijzonder hoog uit, een percentage dat je in de sector zelden tegenkomt.’

Tevredenheid stabiel ondanks bezuinigingen

Hoe zijn de resultaten ontvangen? ‘Positief’, vertelt Jansen. Opvallend was dat de tevredenheid van onze mensen stabiel is gebleven, terwijl het onderzoek bewust is afgenomen midden in een periode waarin bezuinigingen werden gecommuniceerd. Blijkbaar zijn we er in geslaagd om daarover op een geloofwaardige manier te communiceren. Erg prettig en waardevol om terug te krijgen. Ook waren we positief verrast toen bleek dat de werkzame psychiaters de meest tevreden beroepsgroep vormen. Dat was vroeger heel anders, dus daar waren we echt trots op. Ook de tevredenheid over het management is significant toegenomen. Het lijkt er op dat de investeringen in ons management echt vruchten afwerpen!’

Aan de slag

Zijn er ook punten die GGZ NHN nog kan aanpakken? Jansen: ‘Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De communicatie moet op een aantal plekken bijvoorbeeld echt beter. Dit pakken we op per onderdeel. Elk team gaat concreet aan de slag met een eigen verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten op hun niveau.’ Wat is uiteindelijk het belangrijkste resultaat dat het onderzoek teweeg brengt? Jansen: ‘We blijven altijd trouw aan onze eigen waarden en strategie. Dat is belangrijk, we zijn wie we zijn, in essentie verandert dit niet. Maar het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zet ons aan het denken en houdt ons scherp. Dat is bijzonder waardevol.’