Goed of écht succesvol? – een quickscan

Guido Heezen

Is uw medewerkersonderzoek gewoon goed of wordt het een écht succesvol traject? Beantwoord de volgende zeven vragen en u weet direct of u in potentie een goed medewerkersonderzoek heeft.

1. Zijn vooraf alle belanghebbenden bij de opzet van het onderzoek betrokken?

Te veel onderzoeken lopen mis doordat de resultaten ervan uiteindelijk niet worden geaccepteerd of gebruikt. Om dit belangrijke struikelblok te vermijden, is het zaak om vroegtijdig alle relevante belanghebbenden bij het onderzoek te betrekken. Als zij op voorhand achter het onderzoek staan, is de kans groter dat zij straks met de resultaten aan de slag gaan.

2. Is de anonimiteit van uw medewerkers daadwerkelijk gegarandeerd?

U wilt natuurlijk dat uw medewerkers zonder gêne hun werkelijke mening geven. Op dit punt gaan veel onderzoeken de mist in. Garandeer de anonimiteit van uw medewerkers en zorg ervoor dat zij deze anonimiteit werkelijk voelen. Alleen dan geven zij in alle vrijheid hun mening.

3. Is de vragenlijst die u gebruikt goed gevalideerd?

Alleen een goede vragenlijst, waarmee de juiste vragen worden gesteld, levert u goede antwoorden op. Zo besteedt u uw inspanningen aan verbeteringen die er daadwerkelijk toe doen.

4. Past de onderzoeksmethode goed bij uw organisatie?

Er bestaan veel methoden om onderzoek uit te voeren. Toch zijn er maar twee methoden die gangbaar zijn voor een goed onderzoek onder medewerkers: (1) een schriftelijke vragenlijst of (2) een digitale vragenlijst. Kies de methode die het beste is voor uw organisatie of hanteer een combinatie van beide.

5. Kunt u uw resultaten toetsen aan een betrouwbare benchmark?

Of uw scores echt goed zijn, ziet u pas met externe referentiescores. Die zijn cruciaal voor een goed inzicht in uw resultaten. Naast de Nationale Tevredenheidsindex® zijn er ook Europese referentiescores en branchespecifieke benchmarks beschikbaar.

6. Gebeurt er iets met de resultaten?

Het is belangrijk de uitkomsten stimulerend en levendig te presenteren en alle medewerkers erover te informeren. Wacht hier niet te lang mee, wees eerlijk en geef duidelijk aan hoe het natraject eruit ziet.

7. Herhaalt u het onderzoek periodiek?

Alleen door de meting te herhalen kunt u zien of uw verbeteringen het juiste effect hebben.

Als u op alle vragen ‘Ja’ heeft geantwoord, heeft u in de basis een goed onderzoek. Of uw onderzoek ook écht zorgt voor maximaal rendement leest u in de checklist van Effectory . In deze checklist staan meer dan 45 tips die uw medewerkersonderzoek tot een waar succes maken. Vraag deze checklist nu gratis aan.