Grotere kloof in inkomens dreigt

Guido Heezen

Hoewel de recessie nog lang niet voorbij is, wordt er nu al een krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Het CBS verwacht in 2020 een personeelstekort van maar liefst 300.000 personen. In de Nederlandse kenniseconomie is hoogopgeleid personeel steeds gewilder, terwijl de vraag naar laagopgeleiden vermindert. De inkomensverschillen tussen deze twee groepen zullen hierdoor op de korte termijn toenemen.

De wet van vraag en aanbod doet zijn werk. Door een schaarste aan met name hoogopgeleiden, zal deze groep meer waard worden en dus ook hoger beloond worden, terwijl de marktwaarde van laagopgeleiden afneemt. Zij gaan hierdoor minder verdienen. De kennis- en inkomenskloof zal in eerste instantie groeien. We zien ook een kanteling ontstaan in de outsourcing van werkzaamheden.

Hooggeschoold werk

Door de schaarste die in Nederland ontstaat, wordt hoogopgeleide kennis steeds vaker uit het buitenland gehaald. We zien regelmatig dat organisaties een deel van hun ICT-werk in India, China of het voormalige Oostblok laten doen. Met alle digitale mogelijkheden is grensoverschrijdend werken geen probleem meer en in Nederland zijn goede kenniswerkers steeds lastiger te vinden. Wanneer er op langere termijn schaarste van kenniswerkers in deze lagelonenlanden ontstaat, zullen hun prijzen stijgen, waardoor de toestroom van werk zal stagneren. De middenklasse in deze landen groeit en nieuwe lagelonenlanden zullen opkomen.

Laaggeschoold werk

Voor laaggeschoold werk geldt het omgekeerde: productiewerk dat nu in de lagelonenlanden wordt uitgevoerd, kan straks voor een lagere prijs weer in Nederland gedaan worden. In Oost-Europa stijgen de lonen voor laaggeschoold werk, hier nemen ze af. Op welk punt komen we elkaar tegen? Er ontstaat een ommezwaai in de outsourcing van werk. Economieën groeien zo langzaam naar elkaar toe.