Heeft de crisis Britse medewerkers gedemotiveerd?

Lotte Slootmaekers

Het Verenigd Koninkrijk heeft als gevolg van de economische recessie een aantal turbulente jaren achter de rug. Om in kaart te brengen welke impact de economische recessie heeft gehad op de medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, heeft Effectory International haar eigen Global Employee Engagement Index gebruikt. Heeft de crisis haar tol geëist met betrekking tot het arbeidspotentieel?

Heeft de crisis Britse medewerkers gedemotiveerd?

Herstel van de Britse economie

Bezuinigingen en tekorten waren de afgelopen jaren aan de orde van de dag en eind 2013 waren de berichten over het BNP nog steeds uiterst somber. Recentelijk, echter, gaf Christine Lagarde toe dat het IMF de kracht van de economie van het Verenigd Koninkrijk onderschat heeft en dat de economie van het land dit jaar met 2,9% zal groeien1. Uit gegevens van het Britste bureau voor de statistiek ONS (Office for National Statistics) blijkt zelfs dat de uitvoer van de industrie en productie in april van dit jaar met 0,4% zijn gegroeid2. De economie van het Verenigd Koninkrijk is dus aan de beterende hand, maar welke impact hebben de afgelopen jaren gehad op de motivatie van medewerkers?

GLOBAL EMPLOYEE ENGAGEMENT INDEX™

De Global Employee Engagement Index™ is gebaseerd op wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Effectory en onderzoekt werk-gerelateerde meningen van medewerkers in 52 verschillende landen. Respondenten worden ieder meer dan 100 vragen gesteld zodat Effectory International gedetailleerd inzicht krijgt in de werkbeleving van medewerkers wereldwijd.

Aan de hand van de verzamelde data, beoordelen we ieder land op 17 verschillende HR-thema’s.

Motivatie van medewerkers in het Verenigd Koninkrijk

We hebben de data over de motivatie van medewerkers in het Verenigd Koninkrijk van onze voorgaande en huidige wereldwijde medewerkersonderzoeken vergeleken. Hieruit hebben we het volgende geconcludeerd:

  • Gemiddeld genomen is de motivatie van medewerkers in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen drie jaar toegenomen. De toename in het Verenigd Koninkrijk is gelijk aan de gemiddelde toename van motivatie in Europa.
  • Ondanks een toegenomen motivatie van medewerkers tussen 2011/12 en 2013/14 is de motivatie nog wel steeds lager dan het Europese gemiddelde. Het Verenigd Koninkrijk blijft als gevolg hiervan dan ook laag op de ranglijst voor medewerkers motivatie staan.
  • Uitkomsten van onze onderzoeken die in 2011/12 en 2013/14 zijn uitgevoerd laten tevens zien dat er een grote verscheidenheid bestaat onder de reacties met betrekking tot hoe gemotiveerd medewerkers in het Verenigd Koninkrijk zijn.

1http://www.bloomberg.com/news/2014-06-08/lagarde-says-imf-got-it-wrong-on-rallying-u-k-economy.html
2http://www.bbc.com/news/business-27779000

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download