Het belang van onboarding & exit onderzoeken voor het behoud van medewerkers gedurende de Employee Journey

Anna Eliseeva

Wist je dat het vervangen van een medewerker een organisatie tussen de 50 en 150% van het jaarsalaris van de medewerker kost? En dat 1 op de 3 medewerkers hun organisatie verlaat voordat het eerste jaar voorbij is? Beide zijn verbluffende cijfers die een echte impact hebben op de bottom line van jouw bedrijf (Bron: data van Effectory). In dit artikel duiken we in de wereld van de employee experience en laten we je zien hoe onboarding & exit onderzoeken een cruciale rol kunnen spelen bij het behoud van medewerkers. Ontdek de verborgen kosten van personeelsverloop en hoe je dit kunt voorkomen met effectieve onboarding- en exitstrategieën.

Het belang van onboarding & exit onderzoeken voor het behoud van medewerkers gedurende de Employee Journey

Wat is een Onboardingprogramma?

Onboarding is het proces van het introduceren van nieuwe medewerkers in hun rol, hun team en de organisatie. Effectieve onboardingpraktijken helpen medewerkers deel uit te maken van de organisatie en een actieve verschuiving te maken naar het bijdragen aan de doelen van de organisatie. Het begint wanneer de kandidaat “ja” zegt tegen hun aanbod en eindigt wanneer de nieuwe medewerker volledig up-to-speed is. Dit proces kan tot acht maanden duren.

Alles wat je moet weten over het onboardingproces van nieuwe medewerkers

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen

De vijf belangrijkste doelen van een onboardingprogramma: een handige checklist

Onboarding heeft vijf belangrijke doelen en het helpt om deze in gedachten te houden terwijl je jouw onboardingstrategie ontwikkelt:

 1. Medewerkers motiveren en ondersteunen om snel en zelfstandig te kunnen presteren.
 2. Wederzijdse verwachtingen afstemmen.
 3. Verduidelijken hoe medewerkers aan de organisatiedoelen kunnen bijdragen.
 4. Medewerkers helpen verbinding te maken met collega’s en de organisatie.
 5. Innoveren vanuit de organisatie op basis van feedback van nieuwkomers.

Lees hier meer over Wat is onboarding?

“Waarom zou het mij iets kunnen schelen?” De link tussen positieve onboardingervaringen en zakelijk succes

Je zou kunnen denken dat het vergezocht is om te zeggen dat een uitzonderlijke onboardingervaring invloed kan hebben op het langetermijnsucces van jouw bedrijf. Om je een duidelijk beeld te geven van de connectie tussen de productiviteit en tevredenheid van medewerkers, onboardingprogramma’s en bedrijfsresultaten, kijken we naar de cijfers.

Zonder een goede onboarding kun je verwachten dat 5% van de nieuwe medewerkers direct na een rampzalige eerste dag opstapt, 20% van de nieuwe medewerkers vertrekt binnen de eerste 45 dagen na indiensttreding en bijna één op de drie nieuwe medewerkers het bedrijf verlaat voordat het eerste jaar voorbij is. Maar wanneer de onboarding effectief is, voorkomt het niet alleen vroegtijdig vertrek, het veroorzaakt ook een keten van positieve reacties:

 1. Betere medewerkersbetrokkenheid: innovatieve onboardingprogramma’s bevorderen het opbouwen van relaties, creëren een gevoel van teambinding en zorgen ervoor dat jouw nieuwe medewerker verbonden is met de bedrijfscultuur en doelen.
 2. Verhoogde betrokkenheid: nieuwe medewerkers met een goede onboardingervaring zijn 18 keer meer betrokken bij hun werkgever. (Georgiev, 2023)
 3. Lager personeelsverloop: een uitzonderlijke onboardingervaring zorgt ervoor dat 69% van de medewerkers de komende drie jaar bij het bedrijf blijft, terwijl een standaard onboardingervaring het retentiepercentage met 50% verhoogt. (Georgiev, 2023)
 4. Meer innovatie.
 5. Sterkere aantrekkingskracht op talent.
 6. Een positieve impact op employer branding.

Waarom is onboarding belangrijk?

De connectie tussen geweldige onboardingpraktijken en het operationele en het financiële succes van een organisatie is te zien in een verhoogde betrokkenheid en motivatie, een betere klantervaring, een lager verloop en een hogere retentie tegen een fractie van de kosten van werving. Sterker nog, de kosten van het vervangen van een medewerker kunnen variëren van 50% tot 150% van hun jaarsalaris – een aanzienlijke financiële last voor elke organisatie. Dit wordt geïllustreerd door de verbluffende kosten van vrijwillig verloop voor Amerikaanse bedrijven, die jaarlijks meer dan een biljoen dollar verliezen aan werving, aanwerving, opleiding en verloren productiviteit (“Exit Programs That Retain Stars and Build Brand Ambassadors,” 2018).

Eerste indrukken blijven: de voordelen van een onboarding onderzoek

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen

“Hoe zit het met mijn vertrekkende medewerkers?” De voordelen, de nadelen en het exit onderzoek

Een exitprogramma is een gestructureerd proces dat door organisaties wordt geïmplementeerd om het vertrek van medewerkers – of dit nu vrijwillig of gedwongen is – te beheren. Het belangrijkste onderdeel van een exitprogramma is het exit onderzoek, een vragenlijst die aan vertrekkende medewerkers wordt gegeven om hun feedback, meningen en inzichten over hun tijd bij het bedrijf te verzamelen.

De doelen van exit onderzoeken en waarom ze belangrijk zijn voor jouw organisatie

Exit onderzoek is een cruciaal instrument voor organisaties om verbeterpunten te identificeren, het personeelsverloop te verminderen, de institutionele kennis te behouden, de employer branding te verbeteren en te benchmarken tegen concurrenten. Door inzichten van ‘leavers’ te verzamelen, kunnen organisaties proactief inspelen op de factoren die bijdragen aan het personeelsverloop, de wervings- en retentiestrategieën verfijnen en uiteindelijk een aantrekkelijkere en concurrerende werkomgeving creëren.

 • Problemen met betrekking tot HR aan het licht brengen (Spain & Groysberg, 2016).
 • Inzicht krijgen in de percepties van medewerkers over het werk zelf (Spain & Groysberg, 2016).
 • Inzicht krijgen in de leiderschapsstijlen en de effectiviteit van managers (Spain & Groysberg, 2016).
 • Informatie krijgen over HR-benchmarks (salaris, voordelen) bij concurrerende organisaties (Spain & Groysberg, 2016).
 • Innovatie bevorderen door ideeën voor het verbeteren van de organisatie te verzamelen (Spain & Groysberg, 2016).
 • Levenslange pleitbezorgers voor de organisatie creëren: medewerkers die een positieve uitstroomervaring hebben, zijn 2,9 keer meer geneigd om jouw organisatie aan anderen aan te bevelen dan degenen die neutrale of negatieve ervaringen hebben (“Exit Programs That Retain Stars and Build Brand Ambassadors,” 2018; Spain & Groysberg, 2016).

De verborgen kosten van personeelsverloop en hoe je dit met effectieve exit- en onboardingstrategieën kunt verminderen

Personeelsverloop, ofwel turnover, gaat gepaard met verschillende verborgen kosten, die aanzienlijk invloed kunnen hebben op de bottom line en de algehele prestaties van een organisatie. Deze kosten zijn onder andere:

 • Wervingskosten: het adverteren, interviewen en aannemen van nieuwe medewerkers kan kostbaar en tijdrovend zijn.
 • Training en onboarding: het op snelheid brengen van nieuwe medewerkers vereist het investeren van tijd en middelen in training en oriëntatie.
 • Verlies van productiviteit: het kost tijd voordat nieuwe medewerkers hun volledige potentieel bereiken, wat resulteert in een tijdelijke dip in de productiviteit.
 • Ontevredenheid: een hoog verloop kan het moreel verlagen en ervoor zorgen dat de overgebleven medewerkers zich minder betrokken voelen, wat de productiviteit verder beïnvloedt.
 • Verlies van institutionele kennis: vertrekkende medewerkers nemen hun expertise, vaardigheden en ervaring met zich mee, wat moeilijk te vervangen kan zijn.
 • Impact op bedrijfsreputatie: veel personeelsverloop kan het imago van een organisatie aantasten waardoor het moeilijker wordt om in de toekomst toptalent aan te kunnen trekken.


Het meest zorgwekkende deel van het fenomeen personeelsverloop is niet eens de kosten van het verliezen van talent. Het is het feit dat personeelsverloop gemakkelijk te voorkomen is! Een onderzoek van het Gallup Instituut onthulde dat 52% van de vertrekkende medewerkers gelooft dat hun manager of bedrijf actie had kunnen ondernemen om te voorkomen dat ze zouden vertrekken. Bovendien voelde minder dan de helft (45%) van deze medewerkers zich tevreden over de manier waarop hun organisatie hun uitstroomproces beheerde (“Exit Programs That Retain Stars and Build Brand Ambassadors,” 2018).

Maar wat kunnen bedrijven doen om het verloop te voorkomen en de kosten van het verloop te verminderen? Hier zijn enkele voorbeelden van effectieve exit- en onboardingstrategieën, die je kunnen helpen om jouw medewerkers betrokken, tevreden en aan boord te houden:

 • Uitvoeren van exit-interviews/onderzoeken: verzamel feedback van vertrekkende medewerkers om verbeterpunten te identificeren, de redenen achter hun vertrek te achterhalen en de nodige veranderingen aan te brengen om de Employee Experience te verbeteren.
 • Analyseren van trends: analyseer de gegevens die zijn verzameld uit onboarding & exit onderzoeken om patronen en trends in het personeelsverloop te identificeren en eventuele onderliggende problemen aan te pakken.
 • Versterken van communicatie: onderhoud open communicatielijnen met medewerkers en moedig ze aan om hun feedback te delen en hun zorgen te uiten.
 • Professionele ontwikkelingsmogelijkheden bieden: help medewerkers te groeien en vooruit te komen in hun carrière door toegang te bieden tot training, middelen en ontwikkelingsprogramma’s.
 • Bevorderen van een positieve werkcultuur: creëer een ondersteunende en inclusieve omgeving waar medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.
 • Regelmatig compensatie en voordelen beoordelen: zorg ervoor dat de compensatie- en voordeelpakketten van jouw bedrijf concurrerend blijven in de markt om toptalent aan te trekken en te behouden.
 • Effectieve onboarding implementeren: bied een uitgebreid en boeiend onboardingproces dat nieuwe medewerkers helpt snel te acclimatiseren, hun rol en verantwoordelijkheden te begrijpen en verbindingen te leggen met hun collega’s en de organisatie.
 • Duidelijke verwachtingen stellen: communiceer tijdens het onboardingproces duidelijk de verwachtingen van de functie, de prestatiedoelen en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden.
 • Toewijzen van mentoren of buddies: koppel nieuwe medewerkers aan ervaren medewerkers, die hen kunnen begeleiden en ondersteunen tijdens hun eerste weken of maanden binnen de organisatie.
 • De onboardingervaring continu verbeteren: verzamel regelmatig feedback van nieuwe medewerkers over hun onboardingervaring en breng indien nodig verbeteringen aan.

Door deze onboarding- en exitstrategieën te implementeren, kunnen organisaties de factoren die bijdragen aan personeelsverloop beter begrijpen en aanpakken, wat uiteindelijk leidt tot hogere retentiepercentages en een positievere werkomgeving.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen

Georgiev, D. (2023, February 6). 33 Startling Employee Onboarding Statistics to Know in 2023. Techjury. https://techjury.net/blog/onboarding-statistics/

Exit Programs That Retain Stars and Build Brand Ambassadors. (2018). In Gallup. Gallup, Inc. Retrieved April 13, 2023, from https://www.gallup.com/workplace/246512/exit-perspective-paper.aspx 

Spain, E., & Groysberg, B. (2016, June 9). Making Exit Interviews Count. Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/04/making-exit-interviews-count