Waarom is onboarding belangrijk?

Sanne Sant

Onboarding bestaat uit alle activiteiten die ertoe leiden dat medewerkers vertrouwd raken met hun functie en de organisatiecultuur. Ook zorgt effectieve onboarding ervoor dat medewerkers een eigen netwerk opbouwen binnen de organisatie en organisatiedoelen kunnen vertalen naar persoonlijke doelen.

Waarom is onboarding belangrijk?

Daarnaast kan onboarding een sterk motiverend effect hebben, doordat medewerkers na afloop trots zijn op hun keuze voor deze baan en deze organisatie. Onboarding is liefst een wederzijds proces, waarbinnen medewerkers en werkgevers in dialoog hun verwachtingen op elkaar afstemmen. Welke concrete doelen heeft een onboarding programma in dat geval? 

Vijf hoofddoelen van het onboarding programma

Onboarding kent vijf hoofddoelen: 

  • medewerkers motiveren en ondersteunen om snel zelfstandig te presteren
  • het op elkaar afstemmen van de wederzijdse verwachtingen
  • duidelijk maken hoe medewerkers kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen
  • medewerkers helpen bij het opbouwen van een band met collega’s en de organisatie
  • van binnenuit innoveren op basis van de feedback van nieuwkomers

Waarom is onboarding belangrijk?

Er zijn veel voordelen van effectieve onboarding. Als onboarding effectief verloopt, voorkom je niet alleen vroegtijdig verloop, het schiet ook een keten van positieve gevolgen in gang. Dit zijn de voordelen van een effectief onboarding programma:

Gratis whitepaper: Talent aantrekken en behouden – 5 tips

Hoe zorg je voor een positief onboarding proces en het aantrekken en behouden van talent? Vijf praktische tips.

Downloaden

1. Hogere bevlogenheid

Een van de hoofddoelen van onboarding is het motiveren en ondersteunen van medewerkers om snel zelfstandig te presteren. Daarvoor zijn niet alleen de juiste technische middelen nodig, maar ook voldoende ruimte om eigen beslissingen te nemen en die uit te voeren.

“Dat betekent automatisch dat leidinggevenden nieuwe teamleden al tijdens de onboarding voldoende verantwoordelijkheid moeten geven”, zegt onboarding-expert Ardiënne Verhoeven van Workwonders. Voldoende autonomie zorgt zo voor een beter prestatievermogen, een hogere bevlogenheid in het werk en een hogere productiviteit.

Wat is bevlogenheid?

Bevlogenheid, met een Engelse term engagement, is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. “Bevlogen medewerkers zijn de juweeltjes van de organisatie. Ze werken met passie en leveren hogere kwaliteit”, zegt directeur Guido Heezen van Effectory. Deze groep medewerkers stelt zich effectiever, efficiënter en klantgerichter op. Ze leren sneller en zijn creatiever. Bevlogenheid is daarom een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.

Wat is bevlogenheid?

2. Hogere betrokkenheid

Effectieve onboarding leidt er toe dat nieuwe medewerkers de organisatiecultuur goed leren, een band ontwikkelen met collega’s, een eigen netwerk opbouwen binnen de organisatie en zich betrokken gaan voelen bij de organisatie.

Goede onboarding is idealiter een wederzijds proces, waarbinnen organisaties maximaal inspelen op individuele behoeftes van medewerkers en beide partijen in een voortdurende dialoog hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

Zorg er daarnaast voor dat medewerkers goed op te hoogte zijn van de organisatiedoelen en dat het duidelijk is welke bijdrage ze daar zelf aan kunnen leveren. Dat heeft niet alleen een praktisch doel, maar werkt ook motiverend. Medewerkers zijn graag van waarde, niet alleen voor hun werkgever, maar als het even kan ook voor de maatschappij. Goede werkgevers volgen een koers die medewerkers aanspreekt, bijvoorbeeld vanwege een hoge maatschappelijke relevantie.

Wat is betrokkenheid?

Betrokkenheid, met een Engelse term commitment, is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Heezen: “Medewerkers die zich betrokken voelen bij de organisatie, hebben hart voor de zaak. Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen. Om die reden werken ze graag mee aan het succes van de organisatie.”

Toegewijde medewerkers melden zich minder vaak ziek. Ook zijn ze minder snel geneigd de organisatie te verlaten. Deze groep medewerkers is over het algemeen proactiever, productiever en kwaliteitsgerichter. Om die reden wordt de betrokkenheid van medewerkers gezien als een belangrijke voorspeller van prestaties van een organisatie. 

Wat is betrokkenheid?

3. Lager verloop

Een goed verlopen onboarding kan een sterk motiverend effect hebben, doordat medewerkers na afloop trots zijn op hun keuze voor deze baan en deze organisatie. Een effectieve onboarding leidt daardoor tot een lager verloop.

Verhoeven: “Als medewerkers zich (eerder) verbonden voelen met de organisatie, het naar hun zin hebben, en hun ei kwijt kunnen, dan zullen ze minder vaak voortijdig vertrekken of mentaal afhaken. In dat laatste geval doen ze wel hun werk, maar voeren dat minder goed uit.”

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

4. Meer innovatie

Onboarding is een grote kans voor werkgevers om van binnenuit te innoveren, door te luisteren naar de feedback van nieuwe medewerkers. Verhoeven: “Nieuwe medewerkers weten niet altijd of het gewaardeerd wordt wanneer ze met nieuwe ideeën komen. Is dat wel gepast? Als je hen echter voldoende autonomie biedt, en ook op andere manieren laat blijken dat je openstaat voor vernieuwing, zullen ze veel eerder hun ideeën delen. Niet alleen krijgt de organisatie zo de kans om echt te profiteren van de kennis en ervaring van de nieuwe medewerker, ook voelen medewerkers zich beter gehoord en meer gewaardeerd.” 

5. Sterkere aantrekkingskracht op talent: eNPS

Goede onboarding leidt tot krachtiger employer branding. Verhoeven: “Wanneer de onboarding goed verloopt, worden nieuwkomers in de juistheid van hun keuze versterkt. Hierdoor kunnen ze trotse ambassadeurs worden van het werkgeversmerk.

Bovendien zal het ook gemakkelijker worden om nieuwe medewerkers te vinden via bestaande medewerkers. Goede onboarding leidt zo tot succesvollere referral recruiting en een hogere employee Net Promoter Score (eNPS).”

Raad je je werkgever aan anderen aan?

Hoe meet je de employee Net Promoter Score (eNPS)? Daarvoor leg je medewerkers tijdens feedbackonderzoek de volgende vraag voor: “hoe waarschijnlijk is het dat je jouw werkgever aan anderen zou aanraden als werkgever op een schaal van 1 tot 10?” Om het eNPS te berekenen, verdeel je de scores in drie categorieën: geeft iemand een 9 of een 10, dan is hij of zij een ‘promotor’. Een score lager dan 6, maakt de medewerker een ‘criticaster’. Alle anderen zijn ‘passief tevreden.’ De eNPS is het verschil tussen het percentage promotors en het percentage criticasters.

Wat vertellen je medewerkers over je organisatie: ontdek het met de eNPS

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Ardiënne Verhoeven

Ardiënne Verhoeven richtte in 2000 Workwonders op, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in onboarding en recruitment. Ze schreef twee boeken over Onboarding, waaronder Onboarding: het managen van verwachtingen. Ardiënne Verhoeven studeerde rechten en bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen (RUG). Daarna werkte ze acht jaar als personeelsmanager bij KPN en Unilever, waar ze onder meer ervaring opdeed in werving, selectie, coaching en ontwikkeling van managementtalent.

Gratis checklist: 5 tips voor reboarding 

Werken jouw medewerkers nog steeds thuis of alweer op kantoor? Of een combinatie van beide? Graag delen we praktische tips voor de reboarding van medewerkers.

Download