Het belang van persoonlijk leiderschap

Georgine Adriaansen

We zien in de praktijk dat leiderschap van groot belang is voor het succes van organisaties. In deze blog onderscheidt Guido Heezen, oprichter en directeur van Effectory, drie niveaus van leiderschap: topmanagement, middelmanagement en persoonlijk leiderschap van medewerkers.

Topmanagement

Op welke manier wil de organisatie bijdragen aan een betere wereld? Van de top van de organisatie wordt met betrekking hiertoe een duidelijke visie verwacht. Daarnaast dient het topmanagement deze visie te allen tijde uit te stralen. Jammer genoeg wordt het belang hiervan in de toplaag van het management vaak onderschat.

Wat is het belang van een aansprekende richting van een organisatie?

Middelmanagement

Middelmanagers dienen zowel het beleid door te vertalen naar de medewerkers als goed om te gaan met de belangen van hun medewerkers. Het bekleden van een zgn. sandwichrol is een vak apart. Helaas zien we regelmatig dat het binnen deze managementlaag vaak ontbreekt aan voldoende managementvaardigheden. Organisaties hebben dan ook baat bij het opsporen van energielekken door niet goed functionerend management.

Hoe breng je het energieniveau van je organisatie weer op peil?

Persoonlijk leiderschap

Last but not least wordt persoonlijk leiderschap van medewerkers als zeer belangrijk aangemerkt. Medewerkers die weten wat goed is voor henzelf én voor de organisatie, hebben weinig sturing nodig en geven ook richting aan andere medewerkers.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld. Bent u geïnteresseerd?

Download uw exemplaar

Is er voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling?

Organisaties moeten al meer met minder doen, hoe maak je dan tijd en geld vrij voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? Helaas wordt er vaak eerder gekozen voor dure managementcursussen voor het topmanagement. We zien dat organisaties waar het wél lukt om aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling beter presteren. Medewerkers zijn rolvolwassener, begrijpen de invloed van hun eigen gedrag en zijn beter in het geven en ontvangen van feedback. Dit zijn universele vaardigheden waar iedere medewerker én de organisatie van profiteert.