Hoe breng je het energieniveau van je organisatie weer op peil?

Georgine Adriaansen

Hoe is het gesteld met het energieniveau van uw medewerkers? Hoewel er sprake lijkt te zijn van een economische opleving, zien we binnen organisaties nog regelmatig een overwegend negatief moreel. Guido Heezen, oprichter en directeur van Effectory, bespreekt in deze video hoe het energieniveau van de medewerkers weer een boost kan krijgen.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld.Bent u geïnteresseerd?

Download uw exemplaar

Problemen in de huidige situatie

Ondanks een overwegend positieve economische tendens worstelen veel organisaties met tegenvallende omzet en met klanten die steeds meer verwachten voor minder geld. De dienstverlening van organisaties lijdt onder de kostenreductieprogramma’s én de concurrentie neemt in hoog tempo toe. Dit alles heeft invloed op het energieniveau van medewerkers binnen de organisatie. Hoe houd je in deze situatie het energieniveau van elke individuele medewerker hoog?

Organisaties worstelen met mobiliteitsproblemen rondom medewerkers

Verminder energielekken

Waar winden uw medewerkers zich in hun dagelijkse werkzaamheden over op? Het opsporen en aanpakken van energielekken kan veel betekenen voor het moraal binnen de organisatie. Het betreft vaak niet voor de hand liggende zaken zoals onzinnige processen en procedures, rolonduidelijkheid, hoge werkdruk of gebrekkige materialen en beroerde systemen waarmee gewerkt moet worden. De energielekken zitten in details die vaak goed op te lossen en/ of te bespreken zijn.

Bied perspectief

Een tweede handvat om het energieniveau binnen uw organisatie hoog te houden is het bieden van perspectief. Laat zien waar de organisatie mee bezig is. Dit mag zowel een vergezicht zijn als een korte termijn doel. Belangrijk is om duidelijk uit te spreken wat er van de medewerker wordt verwacht en dat hier constructief feedback op gegeven wordt. 

Betrek medewerkers bij wat de organisatie wil bereiken

Zijn de medewerkers voldoende betrokken bij wat de organisatie wil bereiken? Betrokkenheid hierbij heeft positieve gevolgen. Vraag je medewerkers wat er handiger, slimmer, sneller, soepeler en klantgerichter kan om de functie van de organisatie beter te kunnen vervullen. Met het ophalen van ideeën van de medewerkers worden goede resultaten geboekt. 

Beste Werkgevers – Geheim nummer 2: Kies een aansprekende richting

Medewerkersonderzoek als instrument

We zien dat medewerkersonderzoek nog regelmatig gezien wordt als traditioneel instrument. Je kunt echter véél meer met medewerkersonderzoek dan alleen peilen hoe tevreden de medewerkers zijn. Zolang het met de juiste intenties wordt ingezet en ervoor wordt gezorgd dat teams en afdelingen zelf goed aan de slag kunnen met de uitkomsten, kunnen er mooie resultaten worden behaald. Het goed inzetten van medewerkersonderzoek kan dus ook bijdragen bij het achterhalen en oplossen van een negatieve moraal binnen organisaties.