Videoserie Beste Werkgevers - Geheim nummer 2: kies een aansprekende richting

Georgine Adriaansen

Wat wilt u met uw organisatie bijdragen aan de maatschappij? Beste Werkgevers koppelen de richting van de organisatie aan de maatschappelijke functie die de organisatie vervult. Gebleken is dat een aansprekende missie ervoor zorg dat de medewerkers met nóg meer bevlogenheid aan de slag gaan om datgene waar de organisatie voor staat op een goede manier te kunnen bereiken.

Maatschappelijke functie

Waartoe is uw organisatie op aarde? Beste Werkgevers verenigen waar de organisatie voor staat en wat zij willen bereiken in maatschappelijke zin. Guido Heezen, oprichter en directeur van Effectory, spreekt bewust over ‘richting’ en niet over ‘doelen’. Doelen zijn eerder een soort gefixeerde punten op de horizon, terwijl richting meer aangeeft welke kant je als organisatie op wilt. Kijk hierbij niet alleen in de vorm van bijvoorbeeld financiële doelstellingen maar zoek de verbinding met de maatschappij.

Meer waarde – 26 topondernemers over maatschappelijk actief ondernemen

Zorg dat de richting de medewerkers aanspreekt

Wilt u bijvoorbeeld op sociaal vlak een bijdrage leveren of iets doen voor het milieu? Wanneer u de maatschappelijke functie goed duidelijk kunt maken aan uw medewerkers en wanneer de richting hen ook daadwerkelijk aanspreekt, dan zorgt dat voor bevlogenheid. Het maakt medewerkers gedreven om hun vak goed uit te voeren én het maakt hen trots op de organisatie.

Hoe kunt u dit bereiken?

Zijn de doelstellingen voor uw gevoel momenteel te veel financiëel bepaald? Of zijn zij op een andere manier niet aansprekend voor de medewerkers? Grijp dan de maatschappelijke functie van de organisatie aan. Kijk hoe de maatschappelijke functie van de organisatie kan worden uitvergroot en hoe dit op een goede manier bij de medewerkers gebracht kan worden. Aarzel ook niet om de directie of het bestuur van uw organisatie aan te spreken op het moment dat u een aansprekende richting mist.

De complete serie omvat de volgende video’s

  1. Inleiding
  2. Inspirerende directie
  3. Aansprekende richting
  4. Minder regels / bureaucratie
  5. Minder management
  6. Waarderen van specialisten
  7. Sociale innovatie
  8. Delen van informatie