Videoserie Beste Werkgevers - Geheim nummer 1: De waarde van een inspirerende directie

Georgine Adriaansen

Wat doet een directie van een Beste Werkgever anders dan bij de gemiddelde andere organisatie? Volgens Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, maakt het contact van de directie met de medewerkers een groot verschil. Vorige week zette Guido Heezen de zeven geheimen van Beste Werkgevers al voor u op een rijtje in de introductievideo over de 7 geheimen van Beste Werkgevers. In de video van deze week wordt het belang van een inspirerende directie toegelicht.

Inspireer

Een inspirerende directie is volgens Guido Heezen van grote invloed op de bevlogenheid van medewerkers. In de eerste video uit een reeks van 7 staat hij daarom stil bij het belang hiervan. Een inspirerende directie draagt continu uit waar de organisatie voor staat en waar de organisatie heen wil.  Medewerkers worden gestimuleerd om binnen deze kaders zelf hun beslissingen te nemen.

Ga écht de werkvloer op

Een inspirerende directie gaat regelmatig de werkvloer op, in alle lagen van de organisatie. Op deze momenten kunt u waardering tonen voor het werk wat de medewerkers doen en uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of welke problematiek er mogelijk speelt. Daarnaast kunt u met de medewerkers sparren over de droom van je organisatie, aangeven waar je zelf mee bezig bent, voorbeeldgedrag laten zien en informatie delen. Jezelf laten zien en actief in gesprek gaan met de medewerkers is volgens Guido Heezen één van de meest onderschatte bronnen van energie.

Beste Werkgevers hebben directeur in spijkerbroek

Gebruik heldere taal

Met het bezoeken van de werkvloer, open je actief de dialoog met je medewerkers. Het doel is om op die momenten de medewerkers ook daadwerkelijk te bereiken. Dit kan alleen als je duidelijk bent en niet vervalt in het gebruik van abstracte termen. Wanneer je op deze manier het contact zoekt, brengt dit ook verzoeken vanuit de medewerkers met zich mee. ‘Dit is gemakkelijk in goede banen te leiden door als bestuurder maar vaak genoeg je gezicht te laten zien, gewoon uit te leggen hoe het zit en aan te geven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn’, aldus Guido Heezen.

Meer aandacht voor medewerkers

Als het rondlopen en het gesprek aan gaan met medewerkers zo belangrijk is, waarom gebeurt het dan zo weinig?  Volgens Guido Heezen wordt het belang van contact met de medewerkers door veel bestuurders onderschat. Zij laten zich vaak leiden door de meer vanzelfsprekende CEO taken omdat zij nu eenmaal te maken hebben met veel verschillende activiteiten en belanghebbenden. Medewerkers krijgen daarom soms minder aandacht. Het stimuleren van de medewerkers wordt veelal ook (goed) gedelegeerd en dat is jammer want medewerkers hebben behoefte om af en toe de hoogste baas te zien en te spreken.

De complete serie omvat de volgende video’s

  1. Inleiding
  2. Inspirerende directie
  3. Aansprekende richting
  4. Minder regels / bureaucratie
  5. Minder management
  6. Waarderen van specialisten
  7. Sociale innovatie
  8. Delen van informatie