Videoserie Beste Werkgevers - Geheim nummer 4: Minder management

Georgine Adriaansen

Wat doen Beste Werkgevers anders met betrekking tot het management in de organisatie? Zij zorgen ervoor dat de organisatie zo min mogelijk topzwaar is qua management. Niet langer worden medewerkers als vanzelfsprekend gestimuleerd om zo snel mogelijk een managementfunctie te bekleden. Beste Werkgevers zorgen dat de hoeveelheid management juist wordt teruggedrongen. In deze video vertelt Guido Heezen hoe zij dit doen.

Hoe maak je een organisatie minder topzwaar?

Beste Werkgevers doen dit op twee manieren. Allereerst wordt er gekeken naar hoe de gelaagdheid binnen de organisatie kan worden ingedikt. Daarnaast heeft het overgebleven management een stimulerende rol. De ruimte die zo voor de medewerkers wordt gecreëerd heeft positieve gevolgen!

Zelfsturing en minder management

Toegang tot informatie

Wie heeft toegang tot (belangrijke) informatie? Traditioneel gezien beschikt een manager tot meer ervaring en informatie dan een medewerker. We zien nu juist dat informatie zoveel mogelijk wordt gedeeld met de medewerkers. Bovendien stelt het management de medewerkers in staat om zo veel mogelijk informatie zelf op te doen. Medewerkers zijn hierdoor in staat om betere prestaties te leveren.  

Stimulerend management

Goed management maakt zichzelf waar mogelijk overbodig. Het overgebleven management daagt medewerkers uit om eigen beslissingen te nemen binnen bepaalde kaders. Deze vorm van stimulerend management heeft een aantal positieve gevolgen. Medewerkers krijgen een groter bedrijfskundig bewustzijn, nemen meer verantwoordelijkheid, zijn meer bevlogen én leveren betere prestaties voor de organisatie.