Organisaties worstelen met mobiliteitsproblemen rondom medewerkers

Georgine Adriaansen

Door een structureel overschot op de arbeidsmarkt blijven medewerkers langer bij een organisatie. In deze video gaat Guido Heezen in op de problemen die dit met zich meebrengt en de oplossingen die voorhanden zijn.

Mobiliteitsproblemen

Er lijken voorlopig geen grote structurele tekorten op de arbeidsmarkt te ontstaan, we zijn immers gewend om meer te doen met minder mensen. Tel hierbij op dat we tot op hogere leeftijd zullen moeten werken en zie dat veel organisaties te maken hebben met medewerkers die te lang blijven zitten waar ze zitten. Welke problemen brengt dit met zich mee en zijn er oplossingen voor deze problemen?

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld. Bent u geïnteresseerd?
» Download uw exemplaar

Schijnloyaliteit

Verregaande automatisering en robotisering in combina­­tie met een hogere pensioenleeftijd zorgen voor een toename van het arbeidspotentieel. De kans is daarom klein dat er, behalve binnen vakgebieden als techniek en ICT, tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan. Gevolg hiervan is dat medewerkers niet snel van baan veranderen, zelfs wanneer zij het niet meer naar hun zin hebben en graag weg willen. Dit verschijnsel noemen we schijnloyaliteit.

Langst zittende medewerkers verdienen niet automatisch de hoogste beloning

Het prestatieplafond van medewerkers

Wat gebeurt er in deze situatie met medewerkers die niet meer functioneren binnen hun rol? Wat we regelmatig zien optreden binnen organisaties is het zogenaamde Peter Principle. Volgens dit principe groeien medewerkers in hiërarchische organisaties door tot hun eigen onvermogen. Er komt dan een moment waarop een medewerker na verschillende promoties eigenlijk boven zijn of haar eigen kunnen presteert. De medewerker is in feite disfunctioneel maar zal niet snel weggaan omdat het lastig zal zijn om ergens anders een vergelijkbare baan met een vergelijkbaar salaris te vinden.

1 + 1 = 2

De combinatie van deze twee verschijnselen – de schijnloyaliteit en het Peter Principle – zorgen zogezegd voor grote mobiliteitsproblemen rondom medewerkers. Dit is bijzonder slecht voor de arbeidsproductiviteit binnen de organisatie. Medewerkers die vastgeroest zitten in hun baan maar door de huidige arbeidsmarkt niet weggaan is een gevoelig onderwerp. Helaas zien we in de praktijk nog veel organisaties die het eerlijke gesprek hierover vermijden. Mooie HR termen, zoals flexibilisering, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning, lossen dit probleem dan ook niet op. Een oplossing voor de impasse van mobiliteit is het bieden van nieuwe perspectieven aan medewerkers én hen actief betrekken in hetgeen waar de organisatie voor staat en waar zij naartoe wil. Zo voorkom je dat medewerkers vastroesten in hun baan en zorg je er voor dat zij het werk voor henzelf én voor anderen naar een hoger niveau tillen.